Документ 169-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 169
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на проведення заходів з реалізації національного превентивного механізму

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на проведення заходів з реалізації національного превентивного механізму, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 169

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на проведення заходів з реалізації національного превентивного механізму

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за бюджетною програмою “Заходи з реалізації національного превентивного механізму” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем зазначеної у пункті 1 цього Порядку бюджетної програми є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю товарів і послуг, спрямованих на проведення заходів з реалізації національного превентивного механізму, зокрема на:

відвідування місць, зазначених у пункті 8 статті 13 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, зокрема орендованими автотранспортними засобами для проїзду за маршрутними листами;

участь у закордонних міжнародних заходах, пов’язаних з недопущенням катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду в цій сфері;

оплату послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/веб-сайтів/порталів;

оплату інших послуг, передбачених законодавством.

4. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів і наданих послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів і послуг, не пов’язаних з реалізацією національного превентивного механізму, та оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подає у місячний строк після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про результативні показники виконання бюджетної програми з відповідними поясненнями і висновками.вгору