Документ 169-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 169
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 14 січня 2015 р. № 2

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2017 р., № 24, ст. 670) і від 14 січня 2015 р. № 2 “Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 6, ст. 124; 2017 р., № 24, ст. 670) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 169

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 14 січня 2015 р. № 2

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 у позиції “МІП” цифри “47” і “47” замінити відповідно цифрами “51” і “51”.

2. У Положенні про Міністерство інформаційної політики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2:

1) у пункті 4:

підпункт 20 викласти в такій редакції:

“20) забезпечує проведення фестивалів, виставок, конкурсів та інших публічних заходів з питань, що належать до його компетенції;”;

підпункт 23-4 викласти в такій редакції:

“23-4) забезпечує організацію та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення про реформи, що проводяться Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, а також спрямованих на підтримку національно-патріотичного виховання, популяризацію здорового способу життя, фізичної культури і спорту, розвитку особистості, підвищення рівня правової культури населення, зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та взаємодії з громадськістю тощо;”;

підпункт 27 після слів “державного іномовлення” доповнити словами “, інформаційної безпеки”;

2) пункт 5 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

“8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань цивільного захисту, стабільну роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства.”.вгору