Документ 1689-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2016

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Звернення Верховної Ради України до держав - членів Європейського Союзу, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 46, ст.784)

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Звернення Верховної Ради України до держав - членів Європейського Союзу, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

2. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Звернення до парламентських асамблей, міжнародних організацій та парламентів іноземних держав.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
19 жовтня 2016 року
№ 1689-VIII


ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до держав-членів та інституцій Європейського Союзу щодо завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Пам’ятаючи високу ціну, що довелося сплатити Українському народові за відстоювання європейської мрії та ідентичності у часи Революції Гідності;

зважаючи на величезні людські та матеріальні втрати, яких щоденно зазнає Українська держава за остаточний вибір на користь європейського шляху розвитку та демократичних цінностей, протидіючи російській збройній агресії;

визнаючи, що російська збройна агресія проти України є свідомою політикою Кремля, спрямованою на руйнування основ європейської безпеки та інституційного функціонування європейської єдності;

особливо цінуючи важливу підтримку і допомогу, що надається Європейським Союзом та його державами-членами у ці складні для України часи;

виокремлюючи особливе символічне значення для кожного українця факту ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, як знаку перемоги над тоталітарним режимом, єдності європейської сім’ї та підтвердженням підтримки Європейським Союзом прагнень бачити Україну процвітаючою, демократичною та правовою державою;

беручи до уваги те, що в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, наголошується на спільній відданості тісним і тривалим взаємовідносинам, які ґрунтуються на спільних цінностях, а саме: на повазі до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування, прав людини і основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі до різноманітності, людської гідності та відданості принципам вільної ринкової економіки, які сприяють участі України в Європейських політиках;

підкреслюючи, що тимчасове застосування Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відкрило шлях до здійснення Україною всеосяжних широкомасштабних реформ, серед яких конституційна, судова, виборча, антикорупційна, реформа правоохоронної системи та інші не менш важливі перетворення;

беручи до уваги схвалення парламентом Королівства Нідерланди 22 вересня 2016 року рекомендації Уряду представити до 1 листопада 2016 року позицію щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та враховуючи, що результати консультативного референдуму в Королівстві Нідерланди від 6 квітня 2016 року відхилити ратифікацію Угоди є думкою 0,6 відсотка від 500-мільйонного населення Європейського Союзу;

зважаючи на те, що у 2015 році Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вже була підтримана парламентом та підписана Королем Королівства Нідерланди, а 27 держав - членів Європейського Союзу здійснили необхідні процедури та передали відповідні ратифікаційні грамоти депозитарію;

підкреслюючи, що Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, не є угодою про вступ України до Європейського Союзу, а тому набрання нею чинності не несе міграційних чи будь-яких безпекових загроз для Королівства Нідерланди і для інших держав - членів Європейського Союзу;

наголошуючи, що Європейська Рада у своїх висновках від 28 червня 2016 року рекомендувала Раді Європейського Союзу із закордонних справ без зволікань знайти шляхи задоволення занепокоєнь, які призвели до негативного результату референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

підкреслюючи, що, стримуючи збройну агресію Російської Федерації на сході України, українці разом із власною незалежністю відстоюють фундаментальні європейські цінності верховенства права, прав людини, свободи думки та зібрання;

констатуючи, що Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, включно із Зоною вільної торгівлі створює сприятливу основу для активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та державами - членами Європейського Союзу, у тому числі з Королівством Нідерланди, особливо з урахуванням великого інтересу нідерландських бізнесових кіл до України як важливого бізнес-партнера, про що свідчить факт належності Королівства Нідерланди до провідного інвестора та економічного і торгового партнера нашої держави;

наголошуючи, що якнайшвидше завершення Європейським Союзом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, стане важливим виявом його солідарності з Українським народом на шляху внутрішніх перетворень та єдності позицій щодо домінування загальнолюдських цінностей і демократичних ідеалів над короткостроковими політичними чи економічними амбіціями,

Верховна Рада України:

закликає Уряд Королівства Нідерланди спільно з інституціями Європейського Союзу виробити виважене рішення, яке однаковою мірою враховуватиме інтереси населення Королівства Нідерланди, України та Європейського Союзу;

звертається до Парламенту Королівства Нідерланди щодо уникнення прийняття рішення, яке матиме дискримінаційний стосовно України характер та поставить під загрозу імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

закликає Палату представників та Сенат Королівства Нідерланди підтвердити своє рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, прийняте у 2015 році. Можливим виходом із цієї ситуації могла б бути інтерпретуюча заява з боку Палати представників та Сенату Королівства Нідерланди;

підкреслює, що відмова Королівства Нідерланди від ратифікації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, поставить під сумнів надійність та авторитетність усього Європейського Союзу як партнера в очах українців та інших міжнародних партнерів;

закликає Європейський Парламент, уряди держав - членів Європейського Союзу та їхні національні парламенти активно долучитися до пошуку взаємоприйнятного рішення, що дозволить завершити процес ратифікації цієї Угоди стороною Європейського Союзу.вгору