Документ 1688-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.05.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку
поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку
поводження з радіоактивними відходами

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.243 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим
паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами,
підписану від імені України 29 вересня 1997 року у м. Відні
(Австрія) ( 995_335 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1688-IIIвгору