Документ 1685-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 жовтня 2003 р. N 1685
Київ
Про внесення змін до Тимчасового положення
про порядок проведення розрахунків за надання
населенню послуг з газопостачання в умовах
використання лічильників природного газу
(будинкових або на групу будинків)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Тимчасового положення про порядок проведення
розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах
використання лічильників природного газу (будинкових або на групу
будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16 травня 2002 р. N 620 ( 620-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 20, ст. 980), такі зміни:
абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції:
"У разі відсутності лічильників природного газу плата за
послуги з його постачання розраховується відповідно до
встановлених норм споживання та цін на газ";
доповнити Тимчасове положення після пункту 10 новими пунктами
такого змісту:
"11. Газопостачальні організації, а також їх регіональні
підприємства надають до 1 числа місяця, що настає за звітним,
органам праці та соціального захисту населення (відділам або
управлінням субсидій) інформацію про фактичне використання
природного газу з розрахунку на одну особу щодо кожного будинку,
оснащеного будинковим або на групу будинків лічильником природного
газу, для перерахунку призначених субсидій.
12. Органи праці та соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (відділи або
управління субсидій) проводять перерахунок субсидій відповідно до
Порядку проведення перерахунків призначених субсидій,
затвердженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями".
У зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 13.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37вгору