Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 22.10.20091684-VI
Документ 1684-VI, перша редакція — Прийняття від 22.10.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 52, ст.765 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини
третьої статті 62 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), статті 15 Закону України "Про порядок обрання на
посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою
України" ( 1625-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду України
Мороз Ларису Леонтіївну,
Рецебуринського Юрія Йосиповича;
апеляційного суду Вінницької області
Якименко Марину Миколаївну;
апеляційного суду Донецької області
Кірь'якова Петра Івановича;
апеляційного суду Луганської області
Дронську Ірину Олексіївну,
Коротких Олену Георгіївну;
Дніпропетровського апеляційного
адміністративного суду
Суховарова Андрія Володимировича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 жовтня 2009 року
N 1684-VIвгору