Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 13.12.20011681
Документ 1681-2001-п, поточна редакція — Редакція від 06.08.2016, підстава - 465-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2001 р. N 1681
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 317 ( 317-2007-п ) від 01.03.2007
N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012
N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

На виконання статті 10 Указу Президента України від 29 травня
2001 р. N 345 ( 345/2001 ) "Про чергові заходи щодо дальшого
здійснення адміністративної реформи в Україні" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2001 р. N 1681
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від
11 грудня 1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про вдосконалення порядку
здійснення службових відряджень за кордон", із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 648
( 648-96-п ), від 23 квітня 1998 р. N 553 ( 553-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 16, ст. 604), від 5 жовтня 1998 р. N
1591 ( 1591-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст.
1483) і від 3 грудня 2001 р. N 1629 ( 1629-2001-п ):
1) в абзаці першому слова "Уряду Автономної Республіки Крим"
замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим";
2) в абзаці третьому слова "міністрами" та "міністрів"
замінити відповідно словами "державними секретарями міністерств"
та "державних секретарів міністерств".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 317
( 317-2007-п ) від 01.03.2007 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }вгору