Документ 168/2012, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2015, підстава - 96/2015

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 96/2015 від 20.02.2015}

Про деякі питання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести до Положення про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, затвердженого Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1116, такі зміни:

1) пункти 5-7 викласти в такій редакції:

«5. Комісію очолюють два співголови, яких призначає та увільняє від виконання обов'язків Президент України.

6. Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням співголів Комісії.

Співголови та інші члени Комісії здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

7. Співголови Комісії:

здійснюють керівництво Комісією;

визначають порядок роботи Комісії;

головують почергово на засіданнях Комісії;

представляють Комісію у взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян;

регулярно, не рідше одного разу на квартал, інформують Президента України про діяльність Комісії»;

2) в абзаці першому пункту 8 слово «квартал» замінити словом «місяць»;

3) у пункті 9:

друге речення абзацу першого виключити;

в абзаці другому слова «який підписує Голова Комісії» замінити словами «що підписується співголовою Комісії, який головував на відповідному засіданні Комісії».

2. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 5 листопада 2010 року № 1015 «Про Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права» та статті 1 Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1116 «Питання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права»:

1) увести до складу Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права СТАВНІЙЧУК Марину Іванівну – Радника Президента України – Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, призначивши її співголовою цієї Комісії;

2) затвердити ГОЛОВАТОГО Сергія Петровича співголовою Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

3. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1116 «Питання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права» увести до складу Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права таких осіб:


БАНДУРКА
Олександр Маркович

ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)


БОРДЕНЮК
Василь Іванович

Керівник Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, доктор юридичних наук (за згодою)


ДЕНИСОВ
Володимир Наумович

завідуючий відділом міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук (за згодою)


ЄРМОЛАЄВ
Андрій Васильович

директор Національного інституту стратегічних досліджень


КИЇВЕЦЬ
Олена Валеріївна

завідуючий відділом європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, кандидат юридичних наук (за згодою)


КОГУТ
Ігор Олегович

голова Ради громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив» (за згодою)


МІРОШНИЧЕНКО
Юрій Романович

Представник Президента України у Верховній Раді України


ТЕПЛЮК
Михайло Олексійович

заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – Керівник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук (за згодою).

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 березня 2012 року
№ 168/2012
вгору