Документ 168-95-п, поточна редакція — Редакція від 27.06.2007, підстава - 879-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 березня 1995 р. N 168
Київ
Про внесення змін до деяких рішень
Уряду України щодо будівництва,
ремонту та утримання автомобільних доріг
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 879 ( 879-2007-п ) від 27.06.2007 }

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити зміни, які вносяться до деяких рішень Уряду
України щодо будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
(додаються).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 1995 р. N 168
ЗМІНИ,
які вносяться до деяких рішень Уряду України
щодо будівництва, ремонту та утримання
автомобільних доріг

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 879
( 879-2007-п ) від 27.06.2007 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 лютого 1993
р. N 106 ( 106-93-п ) "Питання Міністерства транспорту України"
(ЗП України, 1993 р., N 6, ст. 101):
1) у пункті 1 виключити слова "та автомобільних доріг
загального користування";
2) у Положенні про Міністерство транспорту України,
затвердженому зазначеною постановою:
а) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"Міністерство проводить державну політику в галузі транспорту
та здійснює управління транспортним комплексом з метою його
ефективного функціонування";
б) у пункті 3:
з абзацу п'ятого виключити слова "та дорожнього
господарства";
абзац сьомий доповнити словами "крім автомобільних доріг
загального користування";
в) у пункті 4:
підпункт 4 доповнити словами "крім автомобільних доріг
загального користування";
з підпункту 22 виключити слова "і дорожнього господарства";
підпункт 23 після слів "шляхів сполучення" доповнити словами
"(крім автомобільних доріг загального користування)";
з підпункту 34 виключити слова "і дорожнього господарства";
г) з пункту 5 виключити слова "та автомобільних доріг
загального користування";
д) з пункту 6 виключити слова "місцевими державними
адміністраціями".
У тексті зазначеного Положення слова "транспортно-дорожній
комплекс" замінити словами "транспортний комплекс", а слова
"Республіка Крим" - словами "Автономна Республіка Крим" у
відповідному відмінку.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 червня 1993
р. N 463 ( 463-93-п ) "Про розширення обсягів будівництва
автомобільних доріг із застосуванням цементу":
1) у пунктах 1 і 2 слова "Міністерству транспорту" замінити
словами "корпорації "Укравтодор";
2) у пункті 1 слова "Міністерству у справах будівництва і
архітектури" замінити словами "Державному комітету у справах
містобудування і архітектури";
3) у пункті 7 слова "Державним комітетом з матеріальних
ресурсів" замінити словами "Державною акціонерною компанією
"Укрресурси";
4) у пункті 8 слова "місцевими державними адміністраціями"
замінити словом "облвиконкомами";
5) у пункті 8 слова "Міністерством транспорту" замінити
словами "корпорацією "Укравтодор".
4. У преамбулі та пункті 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 1994 р. N 109 ( 109-94-п ) "Про державну
підтримку розвитку транспорту та шляхів сполучення загального
користування" слова "транспортно-дорожнього комплексу" замінити
словами "транспортного і дорожнього комплексів".
5. В Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правилах користування ними
та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1994 р. N 198 ( 198-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N
7, ст. 182):
1) у пункті 2 слова "до сфери управління Мінтрансу" замінити
словами "до складу корпорації "Укравтодор";
2) у пункті 6 слово "Мінтранс" замінити словами "корпорація
"Укравтодор";
3) у пункті 7 слова "місцеві органи державної виконавчої
влади і місцевого самоврядування" замінити словами "виконкоми
місцевих Рад";
4) в абзаці восьмому пункту 11 слова "органи державної
виконавчої влади і місцевого самоврядування" замінити словами
"виконкоми місцевих Рад";
5) в абзаці другому пункту 26 слова "місцевими органами
державної виконавчої влади або місцевого самоврядування" замінити
словами "виконкомами місцевих Рад";
6) у пункті 40 слово "Мінтрансом" замінити словами
"корпорацією "Укравтодор".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994
р. N 567 ( 567-94-п ) "Про заходи щодо створення безпечних умов
для міжміських і міжнародних перевезень автомобільним транспортом"
(ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 287):
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Корпорації "Укравтодор", Урядові Автономної Республіки
Крим, облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам за участю Державтоінспекції Міністерства
внутрішніх справ та Міністерства транспорту організувати роботу
щодо влаштування на дорогах загального користування стоянок
автомобільного транспорту, що охороняються, та їх обладнання
об'єктами сервісу";
2) у пунктах 3 і 4 слова "Міністерству транспорту" та
"Міністерством транспорту" замінити словами "корпорації
"Укравтодор" та "корпорацією "Укравтодор";
3) у Порядку влаштування на дорогах загального користування
стоянок автомобільного транспорту, що охороняються, та їх
обладнання об'єктами сервісу, затвердженому зазначеною
постановою:
а) у пункті 2 слово "Мінтрансом" замінити словами
"корпорацією "Укравтодор" разом з Мінтрансом";
б) у пункті 3 після слів "відповідних органах" та
"встановлюються" доповнити відповідно словами "корпорації
"Укравтодор" і "корпорацією "Укравтодор";
в) у пункті 4 слова "Уряд Криму" замінити словами "Уряд
Автономної Республіки Крим";
г) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
"корпорація "Укравтодор" і Мінтранс";
д) в абзацах третьому, четвертому, п'ятому і шостому пункту 7
слова "сприяє", "вживає", "здійснює" замінити відповідно словами
"сприяють", "вживають", "здійснюють".вгору