Документ 168-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2017, підстава - 394-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 лютого 2011 р. N 168
Київ
Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України
з питань ціноутворення
на окремі види продовольчих товарів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 394 ( 394-2017-п ) від 07.06.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
ціноутворення на окремі види продовольчих товарів зміни, що
додаються.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити у тижневий строк виконання вимог цієї постанови.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. N 168
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань ціноутворення
на окремі види продовольчих товарів

1. У пункті 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2002 р., N 11,
ст. 511; 2004 р., N 52, ст. 3452; 2005 р., N 17, ст. 903; 2006 р.,
N 20, ст. 1463; 2007 р., N 46, ст. 1882, N 73, ст. 2718; 2008 р.,
N 25, ст. 795; 2009 р., N 23, ст. 758, N 37, ст. 1256):
абзац тридцять восьмий після слів "борошно житнє обдирне,"
доповнити словами "крупи гречані,", а після слова "молоко" -
словами "коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку)";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"граничні рівні рентабельності пакування (фасування)
продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання
цін, без урахування вартості сировини не вище ніж 10 відсотків.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 394
( 394-2017-п ) від 07.06.2017 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 394
( 394-2017-п ) від 07.06.2017 }вгору