Документ 1678-IV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2464-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань загальнообов'язкового державного
соціального страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.385 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. В абзацах другому та третьому частини першої та абзаці
першому частини третьої статті 19 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 22, ст. 171) слова "прибутковим податком з громадян"
замінити словами "податком з доходів фізичних осіб".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

3. У пунктах 1 і 2 частини першої статті 21 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 14, ст. 71) слова "прибутковим податком з
громадян" замінити словами "податком з доходів фізичних осіб".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої
статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) та абзацу другого частини
третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
установити, що резерв коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансового
забезпечення застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по
безробіттю, встановлюються на 2004 рік у розрахунку на
15 календарних днів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 квітня 2004 року
N 1678-IVвгору