Документ 167-IV, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України для аналізу стану справ
у Збройних Силах України, ходу їх реформування,
узагальнення проблем, які є у цій сфері,
та підготовки пропозицій у зв'язку з проведенням
12 листопада 2002 року "Дня Уряду України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 44, ст.333 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ), глави 4.6 Регламенту Верховної Ради України
( 129а/94-ВР ) утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної
Ради України для аналізу стану справ у Збройних Силах України,
ходу їх реформування, узагальнення проблем, які є у цій сфері, та
підготовки пропозицій у зв'язку з проведенням 12 листопада
2002 року "Дня Уряду України" (далі - Тимчасова спеціальна
комісія).
2. Затвердити склад Тимчасової спеціальної комісії
(додається).
3. Головою Тимчасової спеціальної комісії обрати народного
депутата України, заступника Голови Верховної Ради України
Зінченка Олександра Олексійовича.
4. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.
5. Тимчасовій спеціальній комісії інформувати Верховну Раду
України про результати своєї діяльності та внести відповідні
пропозиції.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 26 вересня 2002 року
N 167-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 26 вересня 2002 року N 167-IV
СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України
для аналізу стану справ у Збройних Силах України,
ходу їх реформування, узагальнення проблем, які є
у цій сфері, та підготовки пропозицій у зв'язку
з проведенням 12 листопада 2002 року "Дня Уряду України"

Зінченко - заступник Голови Верховної Ради Олександр Олексійович України, голова комісії
Манчуленко - фракція "Наша Україна" Георгій Манолійович
Анастасієв - фракція Комуністичної партії Валентин Олексійович України
Герасимов - фракція Комуністичної партії Іван Олександрович України
Полііт - фракція Комуністичної партії Андрій Анатолійович України
Андресюк - фракція Соціал-демократичної партії
Борис Павлович України (об'єднаної)
Зубов - фракція Блоку Юлії Тимошенко Валентин Сергійович
Лук'яненко - фракція Блоку Юлії Тимошенко Левко Григорович
Бульба - фракція Соціалістичної партії Степан Степанович України
Кузьмук - фракція політичних партій Олександр Іванович Промисловців і підприємців України
та "Трудова Україна"
Рудковський - фракція політичних партій Дмитро Олександрович Промисловців і підприємців України
та "Трудова Україна"
Каденюк - фракція Народно-демократичної Леонід Костянтинович партії
Кириченко - фракція "Регіони України" Людмила Федорівна
Шпак - фракція "Аграрники України" Василь Федорович
Самофалов - група "Європейський вибір" Геннадій Григорович
Гавриш - група "Демократичні ініціативи" Степан Богданович
Гаврилюк - група "Народовладдя" Василь Васильович
Мельников - група "Народний вибір" Микола Петровичвгору