Про встановлення меж міста Саки Автономної Республіки Крим
Постанова Верховної Ради України; План від 22.10.20091669-VI
Документ 1669-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про встановлення меж міста Саки
Автономної Республіки Крим
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 47-48,
ст.727 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Включити в межі міста Саки Автономної Республіки Крим
14,60 гектара земель, які знаходяться у віданні Сакської міської
ради, та затвердити територію міста Саки загальною площею
2873,60 гектара.
2. Встановити межі міста Саки Автономної Республіки Крим
згідно з додатком.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 жовтня 2009 року
N 1669-VI

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 22 жовтня 2009 року N 1669-VI
План
зовнішньої межі міста Саки Автономної Республіки Крим
( 1669а-17 )вгору