Документ 1664-2001-п, перша редакція — Прийняття від 13.12.2001
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2001 р. N 1664
Київ
Про внесення змін до Положення про Українську
частину Комітету з питань співробітництва між
Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом)

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Українську частину Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 1998 р. N 1074 ( 1074-98-п ), із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21 серпня
2000 р. N 1289 ( 1289-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 34, ст. 1442) та від 6 травня 2001 р. N 424 ( 424-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 842), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2001 р. N 1664
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Українську частину
Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)
( 1074-98-п )

1. Абзац одинадцятий пункту 4 після слів "до Європейського
Союзу" доповнити словами "та виконанні Програми інтеграції України
до Європейського Союзу ( n0001100-00 )".
2. Пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Українська частина Комітету утворюється у складі Голови,
першого заступника та двох заступників Голови, секретаря та членів
Української частини Комітету.
Головою Української частини Комітету є за посадою Міністр
економіки та з питань європейської інтеграції.
Голова Української частини Комітету:
затверджує персональний склад Української частини Комітету за
поданням керівників центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів;
спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою
Української частини Комітету;
визначає завдання членам Української частини Комітету та
контролює їх виконання.
Першим заступником Голови Української частини Комітету із
загальних питань діяльності Української частини Комітету та з
питань здійснення міжвідомчої координації економічного та
соціального співробітництва між Україною та ЄС є за посадою перший
заступник Державного секретаря Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції, до компетенції якого віднесено ці
питання.
Заступниками Голови Української частини Комітету є за
посадами:
з питань забезпечення політичних відносин України з ЄС та
координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішньої
політики та політики безпеки - Державний секретар МЗС з питань
європейської інтеграції;
з питань міжвідомчої координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері юстиції, координації та контролю за
нормотворчою діяльністю органів виконавчої влади у сфері адаптації
законодавства України до законодавства ЄС - Державний секретар
(його перший заступник або заступник) Мін'юсту.
Членами Української частини Комітету є за посадами:
Державний секретар (його перший заступник або заступник)
Мінагрополітики;
Державний секретар (його перший заступник або заступник) МВС;
Державний секретар (його перший заступник або заступник)
Мінекоресурсів;
Державний секретар (його перший заступник або заступник)
Мінпаливенерго;
Державний секретар (його перший заступник або заступник) МНС;
Державний секретар (його перший заступник або заступник)
Мінкультури;
Державний секретар (його перший заступник або заступник) МОН;
Державний секретар (його перший заступник або заступник) МОЗ;
Державний секретар (його перший заступник або заступник)
Мінпраці;
Державний секретар (його перший заступник або заступник)
Мінпромполітики;
Державний секретар (його перший заступник або заступник)
Мінтрансу;
Державний секретар (його перший заступник або заступник)
Мінфіну;
перший заступник (заступник) Міністра оборони;
перший заступник (заступник) Голови Держкомзв'язку;
перший заступник (заступник) Голови Держкомінформу;
перший заступник (заступник) Голови Держкомкордону;
перший заступник (заступник) Голови Держстандарту;
перший заступник (заступник) Голови Держкомстату;
перший заступник (заступник) генерального директора НКАУ;
перший заступник (заступник) Голови Антимонопольного
комітету;
перший заступник (заступник) Голови Державної податкової
адміністрації;
перший заступник (заступник) Голови Держмитслужби;
перший заступник (заступник) Голови Держпідприємництва;
член НКРЕ;
член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
перший заступник (заступник) Голови Фонду державного майна;
перший заступник (заступник) Голови СБУ;
голови підкомітетів Української частини Комітету, які
затверджуються Головою Української частини Комітету з числа
державних секретарів (їх перших заступників, заступників)
центральних органів виконавчої влади за погодженням з керівником
відповідного центрального органу виконавчої влади;
радник-посланник Представництва України при Європейських
Співтовариствах (Європейському Союзі);
заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони;
керівник (заступник) Головного управління з питань зовнішньої
політики Адміністрації Президента України;
керівник (заступник) структурного підрозділу Секретаріату
Кабінету Міністрів України, до компетенції якого віднесені питання
співробітництва з ЄС;
керівник (заступник) структурного підрозділу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції, до компетенції
якого віднесені питання співробітництва з ЄС - секретар
Української частини Комітету".
3. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
"Копії протоколів засідань Української частини Комітету та
інформація про їх виконання надсилаються Уповноваженому України з
питань європейської інтеграції".
4. У пункті 9 слова "управління європейської та атлантичної
інтеграції Мінекономіки" замінити словами "структурний підрозділ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, до
компетенції якого віднесені питання співробітництва з ЄС".вгору