Документ 1662-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.05.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Декрету
Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 29, ст.232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 36 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 14, ст. 90)
викласти у такій редакції:
"36) Антимонопольний комітет України та його територіальні
відділення - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та
арбітражного суду".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1662-IIIвгору