Документ 1661-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни
до статті 3 Закону України
"Про фермерське господарство"
щодо уточнення родинних стосунків,
що дають право бути членами господарства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.22 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 3 Закону України "Про фермерське господарство"
( 973-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45,
ст. 363) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Для цілей цього Закону до членів сім'ї та родичів голови
фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки,
діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим,
падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько,
тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його
дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних
стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними
членами сім'ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка
або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її
чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 жовтня 2009 року
N 1661-VIвгору