Питання Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.1994166
Документ 166-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.08.2005, підстава - 788-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 березня 1994 р. N 166
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
Питання Комітету у справах нагляду за
страховою діяльністю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

3. Внести до пункту 1 Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 р. N 99 ( 99-91-п ) "Про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності та про розмір
плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва" (ЗП УРСР,
1991 р., N 5, ст. 37; ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 48; 1993 р., N
4-5, ст. 63) такі зміни і доповнення:
1) у підпункті "ж" слова "здійснення страхової діяльності"
виключити;
2) доповнити пункт підпунктом "т" такого змісту:
"т) здійснення страхової діяльності - Комітетом у справах
нагляду за страховою діяльністю".

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.18

( Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю
втратило чинність на підставі Постанови КМ N 1002 ( 1002-2000-п )
від 21.06.2000 )вгору