Документ 1659-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.04.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 1 Закону України
"Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 29, ст.370 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 1 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211;
2002 р., N 32, ст. 232) такі зміни:
в абзаці другому цифри "28" замінити цифрами "35";
в абзаці сьомому цифри "30" замінити цифрами "35".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 2004 року
N 1659-IVвгору