Документ 1658-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.07.2001, підстава - 807-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 жовтня 1998 р. N 1658
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 807 ( 807-2001-п ) від 11.07.2001 )

Про затвердження Правил обчислення
загального трудового стажу для призначення працівникам
допомоги по тимчасовій непрацездатності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 697 ( 697-2000-п ) від 24.04.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила обчислення загального трудового стажу для
призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності,
що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 1998 р. N 1658
ПРАВИЛА
обчислення загального трудового стажу для призначення
працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності

1. У разі призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності
загальний трудовий стаж визначається на день її настання.
2. До загального трудового стажу зараховується час роботи на
умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, виду
діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої
працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню,
незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв.
3. Робота на водному транспорті протягом повного
навігаційного періоду зараховується за рік роботи. Робота протягом повного сезону на сезонних роботах та
підприємствах і в організаціях сезонних галузей народного
господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1997 р. N 278 ( 278-97-п ) "Про затвердження
Списку сезонних робіт і сезонних галузей", зараховуються до
загального трудового стажу роботи за рік роботи. Інші сезонні роботи зараховуються до загального трудового
стажу роботи за їх фактичною тривалістю.
4. До загального трудового стажу зараховуються також: служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних
військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони
та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів
України, а також в органах внутрішніх справ; час перебування громадян на альтернативній (невійськовій)
службі; час перебування на службі в митних органах; період перепідготовки та навчання нових професій, участі в
оплачуваних громадських роботах та період одержання допомоги (в
тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ); час догляду одному з батьків за потерпілою дитиною внаслідок
Чорнобильської катастрофи до досягнення нею віку 12 років; час відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, частково
оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати по
догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним
висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного
віку; період, протягом якого виплачувалась допомога по вагітності
та пологах, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку жінкам із числа військовослужбовців, звільнених із
Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ,
внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших
військових формувань, а також із органів внутрішніх справ у
зв'язку з вагітністю та пологами, за умови, що вони приступили до
роботи чи навчання по досягненню дитиною трирічного віку; період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті у
дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування; час навчання на курсах і у школах з підготовки кадрів,
підвищенню кваліфікації і перекваліфікації, якщо направленню на
курси чи у школу безпосередньо передувала робота або служба у
складі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ,
СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України, а
також в органах внутрішніх справ; час роботи або виробничої практики на робочих місцях і
посадах, що оплачуються, у період навчання у вищому закладі
освіти; час навчання у професійно-технічному закладі освіти; час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним
звільненням або переведенням на іншу роботу; час вимушеного прогулу особи, взятої під захист; термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а
також час, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з
незаконним відстороненням від роботи (посади).
5. До загального стажу для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності не враховується: час участі працівника у страйку, що визнаний судом
незаконним; час навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на
підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі і клінічній
ординатурі з денною (очною) формою навчання; час роботи засуджених у колонії-поселенні і відбування
виправних робіт без позбавлення волі за місцем роботи, якщо інше
не передбачено законом.
6. Тривалість загального трудового стажу встановлюється
власником або уповноваженим ним органом підприємства, установи,
організації згідно із записами у трудовій книжці. У разі її
відсутності або, коли у трудовій книжці немає відповідного запису,
для підтвердження загального трудового стажу подаються: довідки,
військовий квиток, витяги з наказів, особові рахунки та відомості
про видачу заробітної плати, інші документи, що містять дані про
місце і час роботи, служби, навчання тощо у порядку, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637
( 637-93-п ) "Про затвердження Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній" в частині, що стосується
випадків, передбачених пунктами 2, 3 і 4 цих Правил.
7. Особам, які застраховані на умовах добровільного
страхування, період сплати ними збору на обов'язкове соціальне
страхування (страхових внесків) зараховується до загального
трудового стажу на підставі довідки Фонду соціального страхування
про сплату збору на обов'язкове соціальне страхування (страхових
внесків).
7-1. Суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам,
які обрали спрощену систему оподаткування, зараховується до
загального трудового стажу весь період сплати ними єдиного
податку, фіксованого сільськогосподарського податку, здійснення
підприємницької та виробничої діяльності на підставі придбання
спеціального торгового патенту. ( Правила доповнено пунктом 7-1
згідно з Постановою КМ N 697 ( 697-2000-п ) від 24.04.2000 )
8. Роз'яснення щодо застосування цих Правил дає Мінпраці
разом з Фондом соціального страхування.вгору