Про перейменування Ленінського району міста Львова Львівської області
Постанова Верховної Ради України від 11.10.19911655-XII
Документ 1655-XII, поточна редакція — Прийняття від 11.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування Ленінського району міста Львова
Львівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст. 726 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Перейменувати Ленінський район міста Львова на Галицький
район.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 11 жовтня 1991 року
N 1655-XIIвгору