Про зміну меж міста Макіївки Донецької області
Постанова Верховної Ради України від 11.10.19911654-XII
Документ 1654-XII, поточна редакція — Прийняття від 11.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Макіївки Донецької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст. 725 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виділити з меж міста Макіївки Донецької області територію
колишнього селища Маяк в окремий населений пункт.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 11 жовтня 1991 року
N 1654-XIIвгору