Про утворення Ради розвитку регіонів
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.20061653
Документ 1653-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.04.2009, підстава - 309-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2006 р. N 1653
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 309 ( 309-2009-п ) від 02.04.2009 }
Про утворення Ради розвитку регіонів

З метою забезпечення ефективного функціонування і співпраці
органів виконавчої влади, поєднання загальнодержавних та місцевих
інтересів у процесі вирішення важливих питань державного і
суспільного життя Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Раду розвитку
регіонів (далі - Рада) як консультативно-дорадчий орган.
2. Головою Ради є Прем'єр-міністр України.
Установити, що голова Ради має право затверджувати її
персональний склад та в разі потреби вносити до нього зміни.
3. Затвердити Яцубу Володимира Григоровича секретарем Ради.
4. Секретареві Ради забезпечити у тижневий строк розроблення
і подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України проекту Положення про Раду.
5. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Ради здійснюється Секретаріатом Кабінету
Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 39вгору