Про зміну меж міста Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області
Постанова Верховної Ради України від 11.10.19911653-XII
Документ 1653-XII, поточна редакція — Прийняття від 11.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Кіцмань Кіцманського
району Чернівецької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст. 724 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виділити з меж міста Кіцмань Кіцманського району Чернівецької
області територію колишнього села Суховерхів в окремий населений
пункт.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 11 жовтня 1991 року
N 1653-XIIвгору