Документ 1651-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2006 р. N 1651
Київ
Про внесення змін до Порядку часткової компенсації
відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки
кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня
2003 р. N 853 ( 853-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 23, ст. 1065; 2004 р., N 31, ст. 2076; 2005 р., N 29, ст. 1714),
такі зміни:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Часткова компенсація визначається в розмірі однієї
облікової ставки Національного банку, що діє на день укладення
кредитного договору.";
в абзаці сьомому пункту 6 слова "(у разі потреби)" виключити;
абзац четвертий пункту 8 після слів "експертної оцінки"
доповнити словами "та нотаріально засвідчену копію договору
іпотеки об'єкта кредитування";
у пункті 10 слова "компенсації, в якій" замінити словами і
цифрою "компенсації строком на 5 років, в якому";
у пункті 13 слова "зміни у складі сім'ї позичальника, а
також" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28вгору