Документ 1644-2006-п, попередня редакція — Редакція від 03.04.2015, підстава - 124-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2006 р. № 1644
Київ

Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 508 від 17.07.2013, № 124 від 18.03.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 508 від 17.07.2013
№ 124 від 18.03.2015}

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 124 від 18.03.2015}

військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування у дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові у таких розмірах, відсотків добових у разі службового відрядження:

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 124 від 18.03.2015}


вищому офіцерському складу

- 50;


старшому офіцерському складу

- 40;


молодшому офіцерському складу

- 35;


сержантському і старшинському складу:прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

- 35;


молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

- 30;


рядовому складу

- 20.

Виплата добових проводиться військовими частинами, в яких військовозобов'язані, у тому числі резервісти, проходять збори;

резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість мінімальних заробітних плат на місяць):


вищому офіцерському складу

- 2;


старшому офіцерському складу

- 1,9;


молодшому офіцерському складу

- 1,8;


сержантському і старшинському складу:прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

- 1,7;


молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

- 1,6;


рядовому складу

- 1,5.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 124 від 18.03.2015}

2. Виплата середнього заробітку військовозобов'язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, проводиться підприємствами, установами та організаціями, в яких працюють призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства оборони та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Військовозобов'язаним, у тому числі резервістам, які на день призову не працюють, на весь період зборів з урахуванням часу проїзду до місця їх проведення і назад військовими частинами, в яких вони проходять збори, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства оборони та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

3. Виплачувати резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов'язаних із проходженням служби у військовому резерві, одноразове грошове заохочення у таких розмірах, гривень на рік:


вищому офіцерському складу

- 3100;


старшому офіцерському складу

- 2800;


молодшому офіцерському складу

- 2500;


сержантському і старшинському складу:прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

- 2200;


молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

- 1900;


рядовому складу

- 1600.

У разі невиконання резервістом програми підготовки або вчинення правопорушень, пов'язаних із проходженням служби у військовому резерві, зазначена винагорода військовою частиною, з командиром якої резервістом укладено контракт на проходження служби у військовому резерві, не виплачується або розмір її зменшується. Підстави для позбавлення або зменшення розміру одноразового грошового заохочення визначаються органами, зазначеними у пункті 4 цієї постанови.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 17.07.2013}

4. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту і зв'язку, Службі безпеки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Службі зовнішньої розвідки визначити умови виплати грошового забезпечення і заохочення військовозобов'язаним.

5. Видатки, пов'язані з виконанням цієї постанови у 2006 та наступних роках, здійснюються у межах коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. № 76 "Про порядок і розміри грошового забезпечення військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори".

7. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2006 року.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29
вгору