Документ 1644-2004-п, перша редакція — Прийняття від 13.12.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2004 р. N 1644
Київ
Про внесення змін до списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в яких
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до списків виробництв, робіт, професій, посад і
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2003 р. N 36 ( 36-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 4, ст. 102), зміни, що додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1644
ЗМІНИ,
що вносяться до Списку N 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці, зайнятість в
яких повний робочий день дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах ( 36-2003-п )

1. У розділі I "ГІРНИЧІ РОБОТИ":
1) у пункті "г" підрозділу 1:
позицію "1.1г заступники головних інженерів з виробництва,
буропідривних (бурових, підривних) робіт,
вентиляції, підземного транспорту"
викласти у такій редакції:
"1.1г заступники головних інженерів з виробництва,
технології (головні технологи), охорони праці,
буропідривних (бурових, підривних) робіт,
вентиляції, підземного транспорту";
позицію "1.1г заступники з виробництва (шахтобудівництва), техніки
безпеки директорів (начальників) шахт,
шахтоуправлінь на правах шахт, рудників і копалень"
викласти у такій редакції:
"1.1г заступники з виробництва (шахтобудівництва), охорони
праці директорів (начальників) шахт, шахтоуправлінь
на правах шахт, рудників і копалень";
2) у підрозділі 2:
назву підрозділу викласти у такій редакції:
"2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті
гірничих виробок, метрополітенів, підземних
каналів, тунелів та інших підземних споруд";
у пункті "а":
позицію "1.2а водії автомобілів (самоскидів)"
викласти у такій редакції:
"1.2а водії автотранспортних засобів (самоскидів)";
позицію "1.2а транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"1.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)".
2. У розділі II "ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ), ВИПАЛЮВАННЯ РУД І
НЕРУДНИХ КОПАЛИН":
1) у пункті "а":
позицію "2а транспортувальники, зайняті виданням гарячого
агломерату та обкотишів"
викласти у такій редакції:
"2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
виданням гарячого агломерату та обкотишів";
доповнити пункт такою позицією:
"2а-3 вантажники, зайняті вивантаженням сировини, палива,
гарячого агломерату і сипучих матеріалів ручним
способом";
позицію "2а-3б електрослюсарі"
викласти у такій редакції:
"2а-3б електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування";
2) пункт "а" підрозділу 1 доповнити такою позицією:
"2.1а-3б транспортувальники (обслуговування механізмів)".
3. У розділі III "ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ":
1) у пункті "а" підрозділу 2 позицію "3.2а готувачі складів
до розливання плавок"
викласти у такій редакції:
"3.2а готувачі составів до розливання плавок";
2) у пункті "а" підрозділу 3 позицію "3.3а машиністи
вантажних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт"
викласти у такій редакції:
"3.3а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих ділянках робіт";
3) у пункті "а" підрозділу 4:
позицію "3.4а машиністи вантажних механізмів, зайняті на гарячих
роботах"
викласти у такій редакції:
"3.4а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих роботах";
позицію "3.4а оператори постів керування станів гарячого прокату
труб"
викласти у такій редакції:
"3.4а оператори постів керування станами гарячого прокату
труб".
4. У пункті "а" підрозділу 2 розділу IV "ВИРОБНИЦТВО
КОКСОПРОДУКТІВ" позицію "4.2а-3а робітники механізмів
хімвиробництва, зайняті на роботах з наявністю у повітрі робочої
зони шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також
канцерогенів"
викласти у такій редакції:
"4.2а-3а робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва, за
наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів".
5. У розділі VII "ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ":
1) у підрозділі 2:
назву підрозділу викласти у такій редакції:
"2. Випалювання, вельцювання";
у пункті "а":
позицію "7.2а транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"7.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)";
позицію "7.2а транспортувальники, зайняті на гарячих роботах, а
також обслуговуванням елеваторів"
викласти у такій редакції:
"7.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих роботах, а також обслуговуванням
елеваторів";
2) у пункті "а" підрозділу 3 позицію "7.3а
транспортувальники, зайняті поверненням гарячого агломерату"
викласти у такій редакції:
"7.3а транспортувальники (обслуговування механізмів),
зайняті на поверненні гарячого агломерату";
3) у пункті "а" підрозділу 4 позицію "7.4а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"7.4а транспортувальники (такелажні роботи)";
4) у пункті "а" підрозділу 5 позицію "7.5а
транспортувальники, зайняті на відвезенні гарячого металу"
викласти у такій редакції:
"7.5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням гарячого металу";
5) у пункті "а" підрозділу 11 позицію "7.11а
транспортувальники, зайняті вивезенням гіпсу та недогарка"
викласти у такій редакції:
"7.11а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням гіпсу та недогарка";
6) у пункті "а" підрозділу 12:
позицію "7.12а машиністи вантажних механізмів"
викласти у такій редакції:
"7.12а машиністи завантажувальних механізмів";
позицію "7.12а транспортувальники, зайняті відкаткою вагонеток з
анодним і катодним металом, сировиною, пеком"
викласти у такій редакції:
"7.12а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом,
сировиною, пеком".
6. У пункті 8А.1 підрозділу А розділу VIII "ХІМІЧНЕ
ВИРОБНИЦТВО" слова "гумовому, гумотехнічному і шинному на таких
дільницях: підготовчих, підготовки сировини, вулканізації,
виготовлення клеїв для гуми" замінити словами "гумовому,
гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях): підготовчих,
підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми".
7. Доповнити підрозділ 7 розділу IX "ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ
РЕЧОВИН" такою позицією:
"9.7-3в працівники, зайняті на роботах в особливо
небезпечній зоні потенційно небезпечних об'єктів".
8. У розділі XI "ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ":
1) у пункті "а" підрозділу 1 позицію "11.1а формувальники
ручного формування"
викласти у такій редакції:
"11.1а формувальники ручного формування, які беруть участь
у литті металу";
2) у пункті "а" підрозділу 2 позицію "11.2а
транспортувальники, зайняті відвезенням (подаванням, віднесенням)
гарячого металу"
викласти у такій редакції:
"11.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого
металу".
9. У підрозділі 5 розділу XXII "РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ
РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ І БЕРИЛІЄМ"
позицію "22.5-1б працівники, безпосередньо зайняті ремонтом,
регулюванням і налагодженням рентгенівських установок у виробничих
галузях економіки та науково-дослідних інститутах"
викласти у такій редакції:
"22.5-1б працівники, безпосередньо зайняті на рентгенівських
установках у виробничих галузях економіки та
науково-дослідних інститутах, а також їх ремонтом,
регулюванням і налагодженням".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1644
ЗМІНИ,
що вносяться до Списку N 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників з шкідливими та
важкими умовами праці, зайнятість в яких
повний робочий день дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах ( 36-2003-п )

1. Назву додатка до постанови викласти в такій редакції:
"СПИСОК N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників
на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,
зайнятість в яких повний робочий день дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах".
2. У підрозділі 1 розділу I "ГІРНИЧІ РОБОТИ":
1) у пункті "а":
позицію "1.1а водії автомобілів"
викласти у такій редакції:
"1.1а водії автотранспортних засобів";
позицію "1.1а майстри-вибуховики"
викласти у такій редакції:
"1.1а майстри-підривники";
2) у пункті "б":
позиції "1.1б майстри бурових свердловин
1.1б майстри (старші майстри) бурових дільниць"
викласти у такій редакції:
"1.1б майстри бурові свердловин
1.1б майстри (старші майстри) бурові дільниць".
3. У пункті "а" розділу II "ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ,
ОКУСКУВАННЯ (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ), ВИПАЛЮВАННЯ
РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН":
позицію "2а контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у
виробництві чорних металів"
викласти у такій редакції:
"2а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт";
позицію "2а коректувальники шламів"
викласти у такій редакції:
"2а коректувальники шламу";
позицію "2а машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному
процесі на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням вугілля, а також у хвостосховищах"
викласти у такій редакції:
"2а машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням вугілля, а також у
хвостосховищах";
позицію "2а машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
процесі на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням концентрату"
викласти у такій редакції:
"2а машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням концентрату";
позицію "2а машиністи коксозавантажувальних машин"
викласти у такій редакції:
"2а машиністи коксонавантажувальних машин";
позицію "2а транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"2а транспортувальники (обслуговування механізмів)".
4. У розділі III "ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ":
1) у пункті "а" підрозділу 2:
позиції "3.2а водії автомобілів, зайняті перевезенням шлаку на
гарячих ділянках робіт
3.2а водії навантажувачів, зайняті переміщенням
вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт"
викласти у такій редакції:
"3.2а водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням
шлаку на гарячих ділянках робіт
3.2а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням
вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт";
позицію "3.2а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях у
шлакових відвалах"
викласти у такій редакції:
"3.2а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях та у
шлакових відвалах";
позицію "3.2а транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт"
викласти у такій редакції:
"3.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих ділянках робіт";
2) у пункті "а" підрозділу 3:
позицію "3.3а гартівники, зайняті електрогартуванням рейок"
викласти у такій редакції:
"3.3а гартівники";
позицію "3.3а контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у
виробництві чорних металів, поопераційним контролем
на агрегатах безперервного травлення, лудіння,
оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання"
викласти у такій редакції:
"3.3а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на
агрегатах безперервного травлення, лудіння,
оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання";
позицію "3.3а транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт"
викласти у такій редакції:
"3.3а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих ділянках робіт";
3) у пункті "а" підрозділу 4 позицію "3.4а
транспортувальники, зайняті подаванням матеріалів до вагранок"
викласти у такій редакції:
"3.4а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
подаванні матеріалів до вагранок";
4) у пункті "а" підрозділу 5 позицію "3.5а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"3.5а транспортувальники (такелажні роботи)".
5. У пункті "а" розділу IV "ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ.
ВУГЛЕПІДГОТОВКА":
позиції "4а транспортувальники
4а транспортувальники, зайняті перевезенням вугілля,
коксу та хімічних продуктів"
викласти у такій редакції:
"4а транспортувальники (обслуговування механізмів)
4а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням вугілля, коксу та хімічних
продуктів".
6. У пункті "а" розділу V "ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ":
позицію "5а дробильники"
викласти у такій редакції:
"5а дробильники (збагачування, агломерація і
брикетування)";
позиції "5а сушильники
5а транспортувальники
5а транспортувальники, зайняті перевезенням сировини,
порошків, маси та напівфабрикатів"
викласти у такій редакції:
"5а сушильники (збагачення)
5а транспортувальники (обслуговування механізмів)
5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням сировини, порошків, маси та
напівфабрикатів";
позицію "5а шихтувальники-дозувальники"
викласти у такій редакції:
"5а шихтувальники".
7. У пункті "а" розділу VII "ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ І
ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА":
позицію "7а транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"7а транспортувальники (обслуговування механізмів)";
доповнити пункт такою позицією:
"7а транспортувальники (такелажні роботи)".
8. У розділі VIII "ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ":
1) у пункті "а" підрозділу 1:
позицію "8.1а автоклавники, зайняті запарюванням брикетів"
викласти у такій редакції:
"8.1а автоклавники на запарюванні брикетів";
позицію "8.1а транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.1а транспортувальники (обслуговування механізмів)";
2) у пункті "а" підрозділу 3 позицію "8.3а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
8.3а транспортувальники (такелажні роботи);
3) у пункті "а" підрозділу 4 позицію "8.4а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.4а транспортувальники (обслуговування механізмів)";
4) у пункті "а" підрозділу 5:
позиції "8.5а транспортувальники
8.5а транспортувальники, зайняті транспортуванням шихти"
викласти у такій редакції:
"8.5а транспортувальники (обслуговування механізмів)"
8.5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням шихти";
5) у пункті "а" підрозділу 6:
позиції "8.6а транспортувальники"
8.6а транспортувальники, зайняті підвезенням металу"
викласти у такій редакції:
"8.6а транспортувальники (обслуговування механізмів)
8.6а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням металу";
6) у пункті "а" підрозділу 7 позицію "8.7а
транспортувальники, зайняті транспортуванням кислот, лугів та
солей"
викласти у такій редакції:
"8.7а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням кислот, лугів та солей";
7) у пункті "а" підрозділу 8 позицію "8.8а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.8а транспортувальники (такелажні роботи)";
8) у пункті "а" підрозділу 9 позицію "8.9а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.9а транспортувальники (обслуговування механізмів)";
9) у пункті "а" підрозділу 10 позицію "8.10а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.10а транспортувальники (такелажні роботи)";
10) у пункті "а" підрозділу 11:
позицію "8.11а транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.11а транспортувальники (обслуговування механізмів)";
доповнити пункт такою позицією:
"8.11а транспортувальники (такелажні роботи)";
11) у пункті "а" підрозділу 12 позицію "8.12а
футерувальники-шамотники, зайняті ремонтом ванн"
викласти у такій редакції:
"8.12а футерувальники-шамотники на ремонті ванн";
12) у пункті "а" підрозділу 13 позицію "8.13а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.13а транспортувальники (такелажні роботи)";
13) у пункті "а" підрозділу 15 позицію "8.15а
транспортувальники, зайняті обслуговуванням пневмотранспорту"
викласти у такій редакції:
"8.15а транспортувальники (обслуговування механізмів),
зайняті обслуговуванням пневмотранспорту";
14) у пункті "а" підрозділу 16 позицію "8.16а
транспортувальники, зайняті транспортуванням шихти, металу та
концентратів"
викласти у такій редакції:
"8.16а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням шихти, металу та концентратів";
15) у пункті "а" підрозділу 17 позицію "8.17а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.17а транспортувальники (обслуговування механізмів)";
16) у пункті "а" підрозділу 18 позицію "8.18а
транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.18а транспортувальники (такелажні роботи)";
17) у пункті 4"а" підрозділу 19:
позицію "8.19.4а транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.19.4а транспортувальники (обслуговування механізмів)";
доповнити пункт такою позицією:
"8.19.4а транспортувальники (такелажні роботи)";
18) у підрозділі 22:
назву підрозділу викласти у такій редакції:
"Виготовлення виробів методом порошкової металургії за
наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин не нижче 3
класу небезпеки";
у пункті "а":
позицію "8.22а апаратники, зайняті просіюванням та розмелюванням у
виробництві металевих порошків"
викласти у такій редакції:
"8.22а апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті
просіюванням та розмелюванням";
позицію "8.22а транспортувальники"
викласти у такій редакції:
"8.22а транспортувальники (обслуговування механізмів)".
9. У підрозділі А розділу X "ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО":
1) у пункті 3 позицію "10А.3-3а працівники ВТК, зайняті у
виробництвах, зазначених у Списку N 1, робітники, зайняті
контролем повітряного середовища та нанесенням захисного покриття"
викласти у такій редакції:
"10А.3-3а працівники ВТК, зайняті у перелічених вище
виробництвах та у виробництвах, зазначених у Списку
N 1. Працівники, зайняті контролем повітряного
середовища та нанесенням захисного покриття";
2) у пункті 5"а" позицію "10А.5а апаратники-дозувальники,
зайняті виготовленням і поливанням фотоемульсій"
викласти у такій редакції:
"10А.5а апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні
фотоемульсії";
3) у пункті 6"а" позицію "10А.6а апаратники-дозувальники,
зайняті виготовленням і поливанням фотоемульсій"
викласти у такій редакції:
"10А.6а апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні
фотоемульсії".
10. У розділі XII "БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ
НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ ТА
СЛАНЦЮ":
1) у пункті "б" підрозділу 1 позицію "12.1б виробники робіт
вишкобудування"
викласти у такій редакції:
"12.1б виконавці робіт вишкобудування";
2) у пункті "а" підрозділу 2:
позицію "12.2а машиністи насосних станцій, зайняті накачуванням
робочого агента в пласт"
викласти у такій редакції:
"12.2а машиністи насосних станцій з накачування робочого
агента в пласт";
позицію "12.2а машиністи парогенераторних установок, зайняті
накачуванням пари в нафтові пласти"
викласти у такій редакції:
"12.2а машиністи парогенераторних установок з накачування
пари в нафтові пласти";
3) у підрозділі 3:
у пункті 1"б" позицію "12.3.1б начальники управлінь"
викласти у такій редакції:
"12.3.1б начальники установок";
у пункті 2"а" позицію "12.3.2а приладисти, зайняті очищенням
газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю, електрознесолюванням і
зневоднюванням, стабілізацією, гідроочищенням сірководневмісної
нафти та газового конденсату, одержанням елементарної (газової)
сірки та доочищенням відхідних газів, очищенням зріджених газів та
виробництвом меркаптанів, обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики безпосередньо в
місцях їх встановлення на дільницях (робочих місцях), основні
робітники яких користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення"
викласти у такій редакції:
"12.3.2а приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів
від сірчистих сполук, оксиду вуглецю,
електрознесолювання і зневоднювання, стабілізації,
гідроочищення сірководневмісної нафти та газового
конденсату, одержання елементарної (газової) сірки
та доочищення відхідних газів, очищення зріджених
газів та виробництві меркаптанів, обслуговуванням і
ремонтом контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики безпосередньо в місцях їх встановлення на
дільницях (робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пенсію за віком на пільгових
умовах".
11. У розділі XIII "ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ, ПАРОСИЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО":
1) у пункті "а":
позицію "13а машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням вугілля
та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 відсотків і більше"
викласти у такій редакції:
"13а машиністи екскаваторів і машиністи кранів
(кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців
із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків
і більше";
позицію "13а-3б слюсарі та електрослюсарі, зайняті
обслуговуванням, ремонтом котельного, турбінного
(парогазотурбінного) устаткування, устаткування
паливоподавання, а також забезпечують його роботу,
засобів вимірювання та автоматики і допоміжного
підземного устаткування"
викласти у такій редакції:
"13а-3б слюсарі, електрослюсарі, електромонтери, зайняті
обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного,
турбінного (парогазотурбінного) устаткування,
устаткування подавання палива і пилоприготування, а
також засобів вимірювання та автоматики, що
забезпечують їх роботу";
2) у пункті "а" підрозділу 1 позицію "13.1а-3 слюсарі та
електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного,
турбінного (парогазотурбінного), підземного, а також допоміжного
устаткування та устаткування паливоподавання"
викласти у такій редакції:
"13.1а-3 слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і
ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування подавання палива, засобів
вимірювання та автоматики, що забезпечують їх
роботу, а також допоміжного підземного
устаткування".
12. У розділі XIV "ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ":
1) у пункті "а" підрозділу 4:
позицію "14.4а вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт"
викласти у такій редакції:
"14.4а вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних
печей";
позицію "14.4а термісти на установках НВЧ"
викласти у такій редакції:
"14.4а термісти на установках струмів високої частоти";
2) у пункті "а" підрозділу 7 позицію "14.7а машиністи
вантажних механізмів"
викласти у такій редакції:
"14.7а машиністи завантажувальних механізмів";
3) пункт "а" підрозділу 10 доповнити такою позицією:
"14.10а автоматники".
13. У розділі XVII "ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
ВИРОБІВ (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)":
1) у пункті "а" підрозділу 1 позицію "17.1а чистильники,
зайняті очищенням шламових басейнів та кописток"
викласти у такій редакції:
"17.1а чистильники на очищенні шламових басейнів та
кописток";
2) у пункті "а" підрозділу 8 позицію "17.8а машиністи
перевантажувачів, зайняті перевантажуванням цементу"
викласти у такій редакції:
"17.8а машиністи перевантажувачів, машиністи
пневмотранспорту, транспортувальники (такелажні
роботи), зайняті перевантажуванням цементу";
3) пункт "а" підрозділу 9 доповнити такими позиціями:
"17.9а бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних
бункерів
17.9а накочувальники напилених виробів, зайняті
накочуванням посипки".
14. У розділі XXI "ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ":
1) у пункті 2"а" підрозділу 1 позицію "21.1.2а сушильники
паперу, картону, фібри та виробів з них"
викласти у такій редакції:
"21.1.2а сушильники паперу, картону та виробів з них";
2) у пункті "б" підрозділу 2 позицію "21.2б майстри, старші
майстри, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол"
викласти у такій редакції:
"21.2б майстри, старші майстри, зайняті у виробництві
синтетичних клеїльних фарб та смол".
15. Розділ XXIV "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА"
викласти у такій редакції:
"XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
24 медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися
під час виконання службових обов'язків вірусом
імунодефіциту людини
24 молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці)
патологоанатомічних бюро, центрів, відділень,
прозекторських, моргів
24 працівники закладів охорони здоров'я, які працюють з
радіоактивними речовинами з активністю на робочому
місці не менш як 0,1 мілікюрі радію-226 або
еквівалентною за радіотоксичністю кількістю
радіоактивних речовин
24 працівники, зайняті в протичумних закладах
Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих
24а а) у туберкульозних та інфекційних закладах,
відділеннях, кабінетах
24а молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині
24а молодші спеціалісти з медичною освітою
24б б) у лепрозоріях
24б молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині
24б молодші спеціалісти з медичною освітою
24в в) у психіатричних (психоневрологічних)
лікувально-профілактичних закладах (відділеннях),
будинках дитини
24в молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині
24в молодші спеціалісти з медичною освітою
24г г) у будинках-інтернатах для психічно хворих,
дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих
дітей системи соціального забезпечення
24г молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині
24г молодші спеціалісти з медичною освітою
24д д) у підземних лікарнях, розташованих у
відпрацьованих соляних шахтах
24д лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,
молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині
24д робітники, які працюють під землею для підтримки в
нормальному стані шахтних виробок лікарень
24е е) в опікових і гнійних відділеннях
24е лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,
молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині
24ж ж) в онкологічних закладах (підрозділах), центрах,
диспансерах
24ж лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,
молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у
відділеннях і кабінетах хіміотерапії
24ж молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші
медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за
хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих
відділеннях
24к к) у рентгенівських відділеннях (кабінетах)
24к молодші медичні сестри з догляду за хворими".
16. У пункті "а" розділу XXVII "БУДІВНИЦТВО" позицію "27а
слюсарі аварійно-відбудовних робіт, зайняті на роботах у підземних
каналізаційних мережах"
викласти у такій редакції:
"27а слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, зайняті на
роботах у підземних каналізаційних мережах".
17. У розділі XXXIII "ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ
ГОСПОДАРСТВА)" позицію "33 слюсарі аварійно-відбудовних робіт і
майстри, зайняті на підземних каналізаційних мережах"
викласти у такій редакції:
"33 слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри,
зайняті на підземних каналізаційних мережах".вгору