Документ 1641-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.12.2005, підстава - 1262-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2004 р. N 1641
Київ
Про затвердження заходів з реалізації
Національної доктрини розвитку фізичної
культури і спорту у 2005 році
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1262 ( 1262-2005-п ) від 23.12.2005 )

На виконання Указу Президента України від 28 вересня 2004 р.
N 1148 ( 1148/2004 ) "Про Національну доктрину розвитку фізичної
культури і спорту" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи з реалізації Національної доктрини
розвитку фізичної культури і спорту у 2005 році (далі - заходи),
що додаються.
2. Покласти на Державний комітет з питань фізичної культури і
спорту координацію діяльності міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, пов'язаної з виконанням заходів.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
виконання заходів та надати до 1 лютого 2006 р. Державному
комітетові з питань фізичної культури і спорту відповідну
інформацію для узагальнення та подання до 10 лютого 2006 р.
Кабінетові Міністрів України звіту про стан справ.
4. Фінансування заходів здійснювати за рахунок державного
бюджету в межах коштів, передбачених Державному комітетові з
питань фізичної культури і спорту, іншим центральним органам
виконавчої влади, які визначені їх виконавцями, за відповідними
бюджетними програмами.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям під час підготовки проектів рішень про місцеві
бюджети передбачати кошти для фінансування заходів.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1641
ЗАХОДИ
з реалізації Національної доктрини розвитку
фізичної культури і спорту у 2005 році
( 1148/2004 )

1. Визначити і затвердити методологічні засади розроблення
комплексу нормативних показників вітчизняної системи фізичного
виховання різних груп населення.
Держкомспорт, МОН, МОЗ.
III квартал.
2. Розробити і затвердити концепцію організації активного
сімейного дозвілля.
Держкомспорт,
Мінсім'ядітимолодь, МОЗ.
IV квартал.
3. Запровадити систему моніторингу рівня охоплення населення
масовим спортом та провести роботу з удосконалення статистичної
звітності у сфері фізичної культури і спорту.
Держкомспорт, Держкомстат.
II квартал.
4. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів про
удосконалення кадрового забезпечення організації позакласної
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у загальноосвітніх
навчальних закладах.
МОН, Держкомспорт,
Мінекономіки, Мінпраці.
I квартал.
5. Розробити і затвердити Положення про організацію фізичного
виховання і масового спорту у навчальних закладах.
МОН, Держкомспорт, Мінпраці,
Мін'юст.
II квартал.
6. Вивчити питання щодо шляхів реформування системи фізичної
підготовки та масового спорту за місцем роботи громадян та подати
Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.
Держкомспорт, Мінпромполітики,
Мінагрополітики, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
IV квартал.
7. Розробити і затвердити регіональні програми розвитку
масового спорту за місцем проживання та у місцях масового
відпочинку населення на 2005-2006 роки.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
I квартал.
8. Провести роботу з удосконалення нормативів фізичної
підготовки військовослужбовців.
Міноборони, Держкомспорт.
IV квартал.
9. Розробити і затвердити галузеві програми підвищення рівня
фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ та
органів служби безпеки.
МВС, СБУ.
II квартал.
10. Підготувати пропозиції щодо розроблення
нормативно-правового та організаційного механізму створення умов
для розвитку дитячого спорту.
Держкомспорт, МОН,
Мінсім'ядітимолодь, Мінфін,
Мінекономіки, Мінпраці,
Мін'юст.
IV квартал.
11. Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України з
питань удосконалення системи дитячо-юнацького спорту.
Держкомспорт, МОН, Мінфін,
Мінекономіки, Мінпраці,
Мін'юст.
II квартал.

( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1262
( 1262-2005-п ) від 23.12.2005 )

13. Розробити і затвердити Концепцію підготовки збірних
команд України до участі у XXIX літніх Олімпійських та XIII
Паралімпійських іграх 2008 року в м. Пекіні (Китай).
Держкомспорт.
Січень 2005 р.
14. Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України з
питань підготовки спортсменів України до участі у XXIX літніх
Олімпійських та XIII Паралімпійських іграх.
Держкомспорт, МОН, Мінфін,
Мінекономіки, Мін'юст.
Березень 2005 р.
15. Забезпечити підготовку спортсменів збірних команд України
до участі у XX зимових Олімпійських та IX Паралімпійських іграх
2006 року в м. Туріні (Італія) і створення для них належних
житлово-побутових умов.
Держкомспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Протягом року.
16. Забезпечити підготовку та участь збірних команд України у
XX Дефлімпійських іграх у м. Мельбурні (Австралія), VII Всесвітніх
іграх з неолімпійських видів спорту у м. Дуйзбургу (Німеччина),
XXII зимовій Універсіаді у м. Інзбруку (Австрія), XXII літній
Універсіаді у м. Ізмірі (Туреччина) та VI Всесвітніх спортивних
іграх серед ветеранів у м. Едмонтоні (Канада).
Держкомспорт, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Січень - серпень.
17. Підготувати проекти нормативно-правових актів щодо
розвитку професіонального спорту.
Держкомспорт, Мінпраці, Мінфін,
Мінекономіки, Мін'юст.
III квартал.
18. Розробити і затвердити Положення про порядок визнання в
Україні видів спорту.
Держкомспорт, Мін'юст.
I квартал.
19. Опрацювати питання про визначення суб'єкта
господарювання, який провадитиме діяльність з випуску та
проведення лотерей з метою позабюджетного фінансування сфери
фізичної культури і спорту.
Держкомспорт.
I квартал.
20. Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України
щодо визначення статусу, переліку і проведення модернізації
спортивних баз олімпійської та паралімпійської підготовки.
Держкомспорт, Мінфін,
Мінекономіки, Мінпраці,
Мін'юст.
II квартал.
21. Підготувати пропозиції щодо:
оптимізації мережі вищих навчальних закладів, у яких
проводиться підготовка фахівців з фізичної культури і спорту.
МОН, Держкомспорт.
II квартал;
створення навчально-науково-спортивних комплексів на базі
вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління
Держкомспорту.
Держкомспорт, МОН.
II квартал.
22. Провести інвентаризацію та експертизу технічного стану
наукового обладнання, яке використовується у сфері фізичної
культури і спорту, та вжити заходів з метою його доукомплектування
і подальшого раціонального використання.
Держкомспорт, Мінекономіки.
II квартал.
23. Здійснити заходи щодо забезпечення акредитації
лабораторії Національного антидопінгового центру у Всесвітній
антидопінговій агенції.
Держкомспорт.
Протягом року.
24. Підготувати пропозиції щодо удосконалення системи
підготовки та працевлаштування фахівців з фізичної реабілітації.
Держкомспорт, МОЗ, Мінпраці,
МОН, Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст.
IV квартал.
25. Розробити концепцію та здійснити техніко-економічне
обгрунтування поетапного створення загальнонаціонального
спортивного телеканалу.
Держкомспорт, Держкомтелерадіо,
Мінтрансзв'язку, НКАУ разом з
Національною радою з питань
телебачення та радіомовлення.
III квартал.
26. Опрацювати питання про можливість проведення Всесвітніх
спортивних ігор українців, які проживають у різних країнах світу.
Держкомспорт, МЗС.
III квартал.
27. Забезпечувати виконання вимог конвенцій Ради Європи, що
стосуються розвитку спорту.
Держкомспорт.
Протягом року.вгору