Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 419/2019 від 20.06.2019}

Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України

1. Внести до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 (зі змінами, внесеними Указами від 8 липня 2011 року № 741, від 26 грудня 2011 року № 1183, від 7 травня 2012 року № 301, від 16 січня 2013 року № 19, від 1 лютого 2013 року № 51, від 5 березня 2013 року № 117 і від 18 березня 2013 року № 141), такі зміни:

1) абзаци другий і третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«Мінсоцполітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.

Мінсоцполітики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї та з питань протидії торгівлі людьми»;

2) у пункті 3:

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) формування та реалізація державної політики у сфері надання соціальних послуг сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам населення»;

доповнити пункт підпунктом 7-1 такого змісту:

«7-1) формування та реалізація державної політики щодо забезпечення права дитини на одержання аліментів, відповідального батьківства та материнства»;

підпункт 10 доповнити словами «організації оздоровлення та відпочинку дітей»;

доповнити пункт підпунктом 14 такого змісту:

«14) формування та реалізація державної політики щодо протидії торгівлі людьми»;

3) у пункті 4:

підпункти 5 і 32 викласти відповідно в такій редакції:

«5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах зайнятості населення та трудової міграції; трудових відносин; оплати і умов праці; загальнообов'язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення; надання адресної соціальної допомоги, соціальних послуг та соціального обслуговування населення; соціального захисту ветеранів, дітей, сімей, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, та інших соціально вразливих верств населення; захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну; з питань сім'ї та дітей; оздоровлення та відпочинку дітей; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми; відповідального батьківства та материнства»;

«32) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань праці та соціального захисту населення щодо організації роботи з надання соціальних послуг сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам населення»;

підпункт 33 після слів «соціального захисту» доповнити словами «сімей та дітей»;

підпункт 39 після слів «санаторно-курортне лікування інвалідів» доповнити словами «дітей-інвалідів»;

підпункт 43 доповнити словами «і безпритульних дітей та їх соціально-психологічної реабілітації»;

підпункти 49 і 50 викласти в такій редакції:

«49) організовує і проводить роботу щодо соціальної підтримки та надання соціальних послуг молодим сім'ям, сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім'ям, сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

50) здійснює управління у сфері соціальної роботи з сім'ями, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах; визначає порядок проведення соціального інспектування таких сімей, порядок соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»;

підпункт 51 після слів «соціального захисту» доповнити словами «та соціального обслуговування»;

підпункт 52 доповнити словами «центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»;

підпункт 53 після слів «осіб із їх числа» доповнити словами «забезпечення права дитини на одержання аліментів»;

доповнити пункт підпунктами 55-1 і 55-2 такого змісту:

«55-1) здійснює координацію діяльності установ та організацій щодо виїзду організованих груп дітей за кордон на оздоровлення і відпочинок, а також надає згоду на виїзд таких груп;

55-2) проводить моніторинг та узагальнює результати здійснення заходів з оздоровлення і відпочинку дітей за кордоном»;

у підпункті 58 слова «проведення державної атестації» замінити словами «та проводить державну атестацію»;

підпункти 70 і 72 викласти відповідно в такій редакції:

«70) узагальнює відомості про насильство в сім'ї, за результатами яких визначає потребу регіонів в утворенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї»;

«72) розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім'ї»;

підпункт 75 доповнити словами «протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

підпункт 77 викласти в такій редакції:

«77) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт та соціологічних досліджень у сферах зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту населення, у тому числі загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, трудових відносин, класифікації професій і методології розроблення професійних стандартів, розвитку соціального діалогу, з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, захисту прав дітей»;

підпункт 79 доповнити словами «оздоровлення та відпочинку дітей, відповідального батьківства та материнства».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
27 березня 2013 року
№ 164/2013Публікації документа