Документ 1635-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.06.2001, підстава - 2542-III

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 50, ст.705 )
( Із змінами, внесеними згідно з Бюджетним кодексом
N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 37-38, ст.189 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
1. У Законі Української РСР "Про місцеві Ради народних
депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст.5) пункт 2
статті 13 після частини другої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"Платежі підприємств вносяться до бюджету за
місцезнаходженням підприємств, їх філій, інших структурних
одиниць і підрозділів. Розподіл платежів підприємств, що мають на даній території
філії, проводиться пропорційно частці їх працівників в загальній
чисельності зайнятих на підприємстві".
У зв'язку з цим частину третю пункту 2 статті 13 вважати
частиною п'ятою.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу
N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001 )
II. Цей Закон ввести в дію з 1 січня 1992 року.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 8 жовтня 1991 року
N 1635-XIIвгору