Про Міністра закордонних справ України
Постанова Верховної Ради України від 15.09.1994163/94-ВР
Документ 163/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.09.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Міністра закордонних справ України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 39, ст.359 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити запропоновану Президентом України кандидатуру
УДОВЕНКА Геннадія Йосиповича на посаду Міністра закордонних справ
України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 вересня 1994 року
N 163/94-ВРвгору