Документ 163-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 48, ст.292 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170):
частину першу статті 26 доповнити пунктом 51 такого змісту:
"51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у
комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з
комунальної у державну власність";
частину першу статті 43 доповнити пунктом 32 такого змісту:
"32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та
прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в
управлінні районних, обласних рад, у державну власність".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 1998 року
N 163-XIVвгору