Документ 1620-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2017, підстава - 741-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 листопада 2006 р. N 1620
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 573 ( 573-2013-п ) від 01.08.2013
N 741 ( 741-2017-п ) від 04.10.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1620
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 741
( 741-2017-п ) від 04.10.2017 }

{ Пункт 2 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 389/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 573
( 573-2013-п ) від 01.08.2013 }

4. У Типовому положенні про центр соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2005 р. N 877 ( 877-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 37, ст. 2275):
1) абзац перший пункту 9 і пункт 15 викласти в такій
редакції:
"9. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а
контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності -
відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді";
"15. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання
про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським
(Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та
Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і Держсоцслужбою";
2) в абзаці третьому пункту 16 слова "Державною соціальною
службою для сім'ї, дітей та молоді" замінити словом
"Держсоцслужбою"

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 741
( 741-2017-п ) від 04.10.2017 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 741
( 741-2017-п ) від 04.10.2017 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 741
( 741-2017-п ) від 04.10.2017 }вгору