Деякі питання центральних державних архівів
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 25.10.20021620
Документ 1620-2002-п, попередня редакція — Редакція від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 жовтня 2002 р. N 1620
Київ
Деякі питання центральних державних архівів
{ Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки
посадових окладів див. Постанову КМ N 1557
( 1557-2003-п ) від 02.10.2003 }
{ Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 1481
( 1481-2004-п ) від 04.11.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 37
( 37-2005-п ) від 15.01.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) віднести посади працівників центральних
державних архівів до відповідних категорій посад державних
службовців згідно з додатком 1.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

3. Додаток до Порядку обчислення стажу державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня
1994 р. N 283 ( 283-94-п ) "Про порядок обчислення стажу державної
служби" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 3, ст. 62,
N 7, ст. 167; 1996 р., N 3, ст. 86, N 8, ст. 258, N 21, ст. 597;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24; 1998 р., N 9,
ст. 345), доповнити абзацом такого змісту:
"Центральні державні архіви УРСР".
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2002 р. N 1620
ПЕРЕЛІК
посад працівників центральних державних архівів,
віднесених до категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ Посада | Категорія посади |державного службовця ------------------------------------------------------------------ Директор третя
Заступник директора -"-
Заступник директора - головний зберігач -"-
фондів
Начальники відділів: четверта
забезпечення збереженості та обліку
документів;
забезпечення збереженості документів;
довідкового апарату та обліку документів;
довідкового апарату;
давніх актів;
формування Національного архівного фонду
та діловодства;
інформаційних технологій;
використання інформації документів;
фінансово-економічного;
режимно-секретної роботи
Завідувачі секторів: п'ята
кадрової та режимно-секретної роботи;
організаційно-кадрової роботи;
фінансово-економічного
Завідувачі секторів відділів, зазначених -"-
у цьому переліку
Головні та провідні спеціалісти відділів і шоста
секторів, зазначених у цьому переліку

{ Додаток 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }вгору