Документ 162-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 лютого 2012 р. № 162
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 296 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 459

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 296 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС)” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 915, № 32, ст. 1358) зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 459 “Деякі питання здійснення Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки закупівлі уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на засадах координації” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1358).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 162

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 296

1. У назві та постановляючій частині постанови слова “уніфікованої телекомунікаційної системи” замінити словами “уніфікованих телекомунікаційних систем”, а слово “(УТАС)” - словами “(УТАС) та проектів модернізації цих систем”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС), затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Порядку слова “уніфікованої телекомунікаційної системи” замінити словами “уніфікованих телекомунікаційних систем”, а слово “(УТАС)” - словами “(УТАС) та проектів модернізації цих систем”;

2) пункти 2-4 викласти у такій редакції:

“2. Бюджетні кошти використовуються з метою підвищення техніки безпеки шахт шляхом впровадження та модернізації уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) (далі - уніфіковані телекомунікаційні системи (УТАС).

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є МНС. Відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держгірпромнагляд.

4. Завданням Держгірпромнагляду є впровадження та модернізація на шахтах уніфікованих телекомунікаційних систем (УТАС) згідно з проектною документацією, затвердженою Держгірпромнаглядом.”;

3) абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

“5. Держгірпромнагляд визначає шахти, на яких будуть впроваджуватися уніфіковані телекомунікаційні системи (УТАС), та шахти, на яких буде здійснюватися їх модернізація, з урахуванням:”;

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

“6. Перелік шахт та розподіл обсягів фінансування затверджуються Держгірпромнаглядом за погодженням з Мінфіном.”;

5) пункт 7 виключити;

6) пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. Держгірпромнагляд здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для впровадження та модернізації уніфікованих телекомунікаційних систем (УТАС), в установленому законодавством порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

Впроваджені або модернізовані уніфіковані телекомунікаційні системи (УТАС) передаються на підставі акта приймання - передачі шахтам або вугледобувним підприємствам із закріпленням зазначених систем за цими шахтами або вугледобувними підприємствами на праві господарського відання.”;

7) у пункті 9 слова “облік зобов’язань в органах Державної казначейської служби” замінити словами “облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства”, а слова “у порядку, встановленому Державною казначейською службою” - словами “в установленому законодавством порядку”.вгору