Документ 1618-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.05.2015, підстава - 299-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2006 р. N 1618
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань проведення
інспектування органами державної
контрольно-ревізійної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 98 ( 98-2011-п ) від 02.02.2011
N 255 ( 255-2011-п ) від 17.03.2011
N 299 ( 299-2015-п ) від 14.05.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної
служби зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2006 р. N 1618
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань проведення інспектування органами державної
контрольно-ревізійної служби

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 98
( 98-2011-п ) від 02.02.2011 }

2. В абзацах другому і третьому пункту 32 Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415
( 415-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734;
2005 р., N 30, ст. 1826), слово "(перевірок)" виключити.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 299
( 299-2015-п ) від 14.05.2015 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 255
( 255-2011-п ) від 17.03.2011 }

5. У Порядку проведення інспектування державною
контрольно-ревізійною службою, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 ( 550-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206):
1) у пункті 9:
друге речення абзацу першого виключити;
абзац другий викласти у такій редакції:
"Строк проведення ревізії в межах визначеної Законом
тривалості продовжується за рішенням керівника органу служби, а
понад визначену Законом тривалість - за рішенням суду на строк, що
не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 -
для позапланової виїзної ревізії";
2) в абзацах першому і третьому пункту 26, абзаці третьому
пункту 29 слова "об'єкт контролю" в усіх відмінках замінити
словами "об'єкт контролю - підконтрольна установа" у відповідному
відмінку;
3) у пункті 31 слова "планової виїзної" виключити.вгору