Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 425
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019161
Документ 161-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 березня 2019 р. № 161
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 425

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 425 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 51, ст. 1573; 2018 р., № 19, ст. 636) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 161

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 425

1. У постанові:

1) у пункті 1 слова і цифри “з 1 липня 2017 р. по 31 грудня 2018 р. щодо зміни механізму фінансового забезпечення” замінити словами і цифрами “з 1 липня 2017 р. по 31 грудня 2019 р. пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення”;

2) в абзаці третьому пункту 6 слова і цифри “подати до 1 квітня 2018 р. та до 1 квітня 2019 р.” замінити словами і цифрами “подавати щороку до 1 квітня року, наступного за звітним,”.

2. Пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук, затвердженого зазначеною постановою, після слів “закладах охорони здоров’я” доповнити словами “, придбання медичного обладнання та реконструкцію об’єктів учасників пілотного проекту для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги”.вгору