Документ 161-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2007 р. N 161
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань
розпорядження конфіскованим майном

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
розпорядження конфіскованим майном зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2007 р. N 161
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань розпорядження конфіскованим майном

1. Доповнити Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого
митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої
служби і розпорядження ним, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2001 р. N 1724 ( 1724-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2345; 2002 р., N 18,
ст. 941; 2006 р., N 14, ст. 989), пунктом 12-1 такого змісту:
"12-1. Товари і вироби для дітей, м'який інвентар, а саме:
одяг (у тому числі спортивний), білизна, постільні речі,
шкарпетки, панчохи, взуття (у тому числі спортивне), шкільне
приладдя, книги для дітей дошкільного та шкільного віку, штори і
занавіски, килими та килимові доріжки, матраци, іграшки для дітей
віком до 7 років, за наявності супровідної документації, в якій є
відомості про походження товару та підтверджено його безпеку для
здоров'я (далі - супровідна документація), транспортні та інші
засоби, затримані митними органами і конфісковані в установленому
порядку, можуть передаватися безоплатно закладам, у яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям,
будинкам дитини при установах виконання покарань у кількості, що
не перевищує необхідної річної потреби відповідного закладу або
сім'ї, за зверненням служби у справах неповнолітніх після
проведення належної експертизи.".
2. У Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду і переданим органам державної виконавчої служби,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 29, ст. 1371; 2003 р., N 18-19, ст. 825, N 29, ст. 1476;
2006 р., N 9, ст. 553, N 11, ст. 748, N 14, ст. 989):
1) у пункті 1 слова "та комісійних умовах." замінити словами
", товарних біржах або комісійних умовах через торговельні
підприємства.";
2) пункти 2 і 5 викласти у такій редакції:
"2. Товари - предмети, з використанням яких порушені митні
правила, предмети із спеціально виготовленими сховищами
(тайниками) і транспортні засоби, що використовувалися для
переміщення таких товарів через митний кордон України з
прихованням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду,
продаж яких на прилюдних торгах чи аукціонах є економічно
невигідним, реалізуються через товарні біржі або на комісійних
умовах через торговельні підприємства, якщо за висновком експерта
(спеціаліста) вони можуть використовуватися за прямим
призначенням.";
"5. Товари і вироби для дітей, м'який інвентар, а саме: одяг
(у тому числі спортивний), білизна, постільні речі, шкарпетки,
панчохи, взуття (у тому числі спортивне), шкільне приладдя, книги
для дітей дошкільного та шкільного віку, штори та занавіски,
килими та килимові доріжки, матраци, іграшки для дітей віком до
7 років, за наявності супровідної документації, в якій є відомості
про походження товару та підтверджено його безпеку для здоров'я
(далі - супровідна документація), транспортні та інші засоби,
затримані митними органами і конфісковані в установленому порядку,
можуть передаватися безоплатно закладам, у яких виховуються
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим
будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при
установах виконання покарань у кількості, що не перевищує
необхідної річної потреби відповідного закладу або сім'ї, за
зверненням служби у справах неповнолітніх після проведення
належної експертизи.";
3) у пункті 14:
слова "комісійних умовах." замінити словами ", товарних
біржах або на комісійних умовах через торговельні підприємства.";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Якщо майно не реалізовано на товарних біржах або на
комісійних умовах через торговельні підприємства, державний
виконавець вносить на розгляд комісії, що утворюється у складі
представників відповідного органу державної виконавчої служби,
митного органу, органу державної податкової служби та фінансового
органу, пропозицію щодо безоплатної передачі майна закладам
охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального
захисту, зокрема, закладам, у яких виховуються діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам
сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при установах
виконання покарань, установам виконання покарань, слідчим
ізоляторам, військовим формуванням, а також на благодійні цілі або
для переробки, знищення (утилізації) такого майна.
Рішення про безоплатну передачу, переробку або знищення
(утилізацію) майна підписується членами комісії та затверджується
начальником відповідного органу державної виконавчої служби.";
4) пункт 15 викласти у такій редакції:
"15. Кошти, отримані від реалізації майна, перераховуються
протягом трьох банківських днів після продажу на депозитний
рахунок відповідного органу державної виконавчої служби.
Орган державної виконавчої служби перераховує протягом трьох
банківських днів кошти, що надійшли на депозитний рахунок, до
державного бюджету.";
5) у тексті Порядку слово "відділ" в усіх відмінках замінити
словом "орган" у відповідному відмінку;
6) у додатку до Порядку:
слова "Начальник відділу державної виконавчої служби
управління юстиції" виключити;
слово "(назва)" замінити словами "(керівник органу державної
виконавчої служби, його підпис, прізвище, ім'я та по батькові)".
3. В абзаці другому пункту 38 Порядку організації митних
аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних
аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а
також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають
реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 607 ( 607-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 18-19, ст. 825; 2005 р., N 30, ст. 1806, N 32,
ст. 1923), слова "споживчих якостей" замінити словами "споживчих
властивостей".вгору