Про утворення Координаційної ради з питань аграрної політики
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 29.11.20011605
Документ 1605-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2001 р. N 1605
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
 
Про утворення Координаційної ради з питань
аграрної політики
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 131 ( 131-2003-п ) від 29.01.2003 N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005 Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005 Постановами КМ N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 N 185 ( 185-2008-п ) від 12.03.2008 N 338 ( 338-2010-п ) від 12.05.2010 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Координаційну раду з питань аграрної політики у складі згідно з додатком.
 
     Надати голові Координаційної ради право вносити у разі потреби зміни до її складу.
 
     2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань аграрної політики (додається).
 
     3. Розмістити секретаріат Координаційної ради з питань аграрної політики в будинку по вул. Садовій, 1/14, у приміщенні загальною площею 300 кв. метрів.

 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 3

 
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1605
 
СКЛАД
Координаційної ради з питань аграрної політики

 
СЛАУТА - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Віктор Андрійович    Координаційної ради 
     КИРИЛЕНКО - народний депутат України,
Іван Григорович     заступник голови Координаційної 
ради (за згодою)
     МЕЛЬНИК - Міністр аграрної політики,
Юрій Федорович     заступник голови Координаційної 
ради
     ДЕМ'ЯНЧУК - відповідальний секретар, керівник
Володимир Віталійович  секретаріату Координаційної ради 
     АКНЕВСЬКИЙ - голова правління ЗАТ "Бахмутська
Юрій Петрович      аграрна спілка" (за згодою) 
     АНДРІЄВСЬКИЙ - директор Інституту розвитку
Віктор Євгенович    аграрних ринків (за згодою) 
     АНДРЮЩЕНКО - помічник-консультант народного
Богдан Вікторович    депутата України (за згодою) 
     БАКУМЕНКО - голова асоціації "Союз
Олександр Борисович   птахівників України" (за згодою) 
     БЕРЕНШТЕЙН - генеральний директор Союзу
Борис Леонідович    аграрних бірж України (за згодою) 
     БОНДАРЕНКО - голова правління Національної
Василь Маркович     асоціації молочників України (за 
згодою)
     БОРОВИК - голова Всеукраїнського союзу
Олександр Григорович  сільськогосподарських підприємств 
(за згодою)
     БОРОДІНА - завідуюча відділом Інституту
Олена Миколаївна    економічного прогнозування 
Національної академії наук
     ВАДАТУРСЬКИЙ - генеральний директор ТОВ СП
Олексій Опанасович   "Нібулон" (за згодою) 
ВАЩУК - народний депутат України (за Катерина Тимофіївна згодою)
     ВОЄВОДІН - Голова Держкомзему
Володимир Васильович 
     ВОЛКОВ - Голова Держкомрибгоспу
Володимир Васильович 
     ГЕРАСИМЕНКО - начальник Управління координації
Анатолій Дмитрович   здійснення аграрної політики 
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
ГЛУСЬ - заступник голови Комітету Степан Карлович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)
     ГНАТЮК - генеральний директор Української
Сергій Андрійович    корпорації по виробництву м'яса 
на промисловій основі
"Тваринпром" (за згодою)
     КАРАСИК - голова наглядової ради ЗАТ
Юрій Михайлович     "Племзавод "Агро-регіон" (за 
згодою)
     КАПШУК - генеральний директор асоціації
Степан Павлович     "Укроліяпром" (за згодою) 
     КЛИМЕНКО - президент Української зернової
Володимир Георгійович  асоціації (за згодою) 
     КОЗАЧЕНКО - президент Української аграрної
Леонід Петрович     конфедерації (за згодою) 
КОСЮК - голова правління ВАТ Юрій Анатолійович "Миронівський хлібопродукт"(за
згодою)
     КРОПИВКО - віце-президент Національної
Михайло Федорович    асоціації сільськогосподарських 
дорадчих служб України (за
згодою)
ЛАЗАР - депутат Чернігівської обласної Віктор Леонідович ради (за згодою)
     МЕЛЬНИЧУК - ректор Національного аграрного
Дмитро Олексійович   університету 
     МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів
Анатолій Іванович 
     ПЕТРИК - директор підприємства з
Микола Олександрович  іноземними інвестиціями "Серна" 
(за згодою)
     ПЕТРИЩЕ - член наглядової ради групи
В'ячеслав Іванович   компаній "Ойлсідс-Україна" (за 
згодою)
     ПОЖИВАНОВ - Голова Держкомрезерву
Михайло Олександрович 
     ПРИСЯЖНЮК - голова Комітету Верховної Ради
Микола Володимирович  України з питань аграрної 
політики та земельних відносин
(за згодою)
РИЖУК - заступник голови Комітету Сергій Миколайович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)
     РОМАНЮК - перший заступник Міністра
Сергій Андрійович    економіки 
     САБЛУК - директор Національного наукового
Петро Трохимович    центру "Інститут аграрної 
економіки" Української академії
аграрних наук (за згодою)
     САЧЕНКО - директор Державного департаменту
Володимир Ілліч     тракторного і 
сільськогосподарського
машинобудування Мінпромполітики
СІГАЛ - перший заступник голови Комітету Євген Якович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)
     СТАШУК - Голова Держводгоспу
Василь Андрійович 
     СЛАБОВСЬКИЙ - президент Всеукраїнської
Володимир Леонардович  асоціації пекарів України (за 
згодою)
     ТЕРЕЩУК - заступник голови Комітету
Сергій Миколайович   Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)
ТКАЧ - народний депутат України Роман Володимирович (за згодою)
ТОМИЧ - президент Асоціації фермерів та Іван Федорович приватних землевласників України
(за згодою)
     ХОРІШКО - директор корпорації "Агро-Союз"
Володимир Дмитрович   (за згодою) 
ЧЕПУР - голова Центрального комітету Володимир Кузьмович профспілки працівників
агропромислового комплексу
(за згодою)
     ШАМОТІЙ - президент корпорації "Логос" (за
Валерій Миколайович   згодою) 
     ЯРОШОВЕЦЬ - президент Національної асоціації
Василь Степанович    агроторгових домів (за згодою) 
ЯРЧУК - голова правління Національної Микола Миколайович асоціації цукровиків "Укрцукор"
(за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 131 ( 131-2003-п ) від 29.01.2003, N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005, Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005, Постановою КМ N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006; в редакції Постанови КМ N 185 ( 185-2008-п ) від 12.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 338 ( 338-2010-п ) від 12.05.2010 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1605
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань аграрної політики

 
     1. Координаційна рада з питань аграрної політики (далі - Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним з метою залучення громадських організацій, окремих громадян до опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань аграрної політики, відповідних рішень в аграрному секторі економіки, а також для організації зворотного зв'язку суб'єктів агропромислового комплексу з органами виконавчої влади.
 
     2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
     3. Основними завданнями Координаційної ради є:
 
     опрацювання та внесення пропозицій органам законодавчої та виконавчої влади щодо шляхів розвитку аграрної реформи;
 
     участь у проведенні експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань аграрної політики, що розглядаються Кабінетом Міністрів України;
 
     розроблення пропозицій щодо розвитку аграрного виробництва, ринків сільськогосподарської продукції та матеріально-технічних ресурсів, фінансово-кредитного забезпечення агропромислового сектору, податкової політики, залучення інвестицій та співробітництва з міжнародними організаціями.
 
     4. Координаційна рада має право:
 
     одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
     утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в них працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також провідних учених;
 
     вносити пропозиції для розгляду на засіданнях Урядового комітету з реформування аграрного сектору.
 
     5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
 
     6. Засідання Координаційної ради проводить голова, а за його відсутності - заступник голови Координаційної ради.
 
     Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть бути запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ та організацій, провідні вчені.
 
     Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
 
     Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
 
     7. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.
 
     Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.
 
     8. Координаційна рада використовує у роботі бланки із своїм найменуванням.
 
     9. Організаційно-аналітичне забезпечення роботи Координаційної ради проводиться її секретаріатом, утримання якого здійснюється за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги.вгору