Документ 1603-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 жовтня 2003 р. N 1603
Київ
Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2003 р. N 923

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2003 р. N 923 ( 923-2003-п ) "Про напрями
використання коштів державного бюджету на здійснення заходів з
подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та
розвитку аграрного ринку" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 25, ст. 1204) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2003 р. N 1603
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2003 р. N 923
( 923-2003-п )

1. У підпункті 1:
абзац перший після слів "виключно на закупівлю" доповнити
словами "фуражного зерна для годівлі сільськогосподарських тварин
і птиці, пально-мастильних матеріалів";
абзац четвертий після слів "насіння і насіннєвого матеріалу"
доповнити словами "фуражного зерна для годівлі
сільськогосподарських тварин і птиці, пально-мастильних
матеріалів".
2. У підпункті 3 слово "часткову" замінити словом "повну".вгору