Про утворення Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 29.11.20011603
Документ 1603-2001-п, поточна редакція — Редакція від 23.05.2013, підстава - 344-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2001 р. № 1603
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 882 від 01.07.2002
№ 769 від 16.06.2004
№ 792 від 21.06.2004
№ 754 від 25.05.2006
№ 817 від 13.06.2007
№ 755 від 15.08.2012
№ 344 від 20.05.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі (додається).

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища утворити відповідні територіальні координаційні ради з питань формування національної екологічної мережі.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 769 від 16.06.2004}

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. № 1603

СКЛАД
Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі

Міністр екології та природних ресурсів, голова Ради

Заступник Міністра екології та природних ресурсів, заступник голови Ради

Представник Мінприроди, секретар Ради

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Голови Держлісагентства

Заступник Голови Держводагентства

Заступник Голови Держземагентства

Представник Мінприроди

Представник секретаріату Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України (за згодою)

Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра надзвичайних ситуацій

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Голови Держенергоефективності

Заступник Міністра культури

Заступник Голови Держтуризмкурорту

Заступник Голови Держрибагентства

Заступник Голови ДКА

Представник президії Національної академії наук (за згодою)

Представник президії Національної академії аграрних наук (за згодою)

Заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Заступник Голови Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища

Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Чиста хвиля” (за згодою)

Заступник Голови Національного екологічного центру (за згодою)

{Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 882 від 01.07.2002, № 769 від 16.06.2004, № 792 від 21.06.2004, № 754 від 25.05.2006, № 817 від 13.06.2007; в редакції Постанови КМ № 755 від 15.08.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. № 1603
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 344)

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі

1. Координаційна рада з питань формування національної екологічної мережі є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України (далі - Рада), який утворюється для вивчення проблемних питань, пов’язаних з виконанням Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затвердженої Законом України від 21 вересня 2000 р. № 1989 (далі - Програма).

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади - виконавців Програми з питань, що належать до компетенції Ради;

підготовка пропозицій щодо:

- розроблення та реалізації державної політики у сфері формування, збереження і використання національної екологічної мережі, відтворення і збереження біо- та ландшафтного різноманіття;

- визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у зазначеній сфері;

- підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у відповідній сфері;

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування, збереження і використання національної екологічної мережі, відтворення і збереження біо- та ландшафтного різноманіття.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану виконання основних положень Програми та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері формування, збереження і використання національної екологічної мережі, відтворення і збереження біо- та ландшафтного різноманіття;

вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

організовує розроблення генеральної та регіональних схем формування національної екологічної мережі і підготовку один раз на п’ять років національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі.

5. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Ради входять голова, заступник голови, член Кабінету Міністрів України, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники інших установ та організацій, народні депутати України.

Головою Ради є Міністр екології та природних ресурсів.

Персональний склад Ради затверджує Голова.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови.

Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник Голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінприроди.

{Положення в редакції Постанови КМ № 344 від 20.05.2013}вгору