Про затвердження положень з питань державної таємниці та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Дозвіл, Положення, Рішення, Висновок, Акт, Перелік від 29.11.20011601
Документ 1601-2001-п, поточна редакція — Редакція від 04.11.2016, підстава - 736-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2001 р. N 1601
Київ
{ З пункту 1 змін,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України,
затверджених цією постановою,
знято позначку "Не для друку"
Розпорядженням КМ N 1632-р
( 1632-2010-р ) від 04.08.2010 }
Про затвердження положень з питань державної
таємниці та внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 1558 ( 1558-2003-п ) від 02.10.2003
N 1000 ( 1000-2006-п ) від 19.07.2006
N 736 ( 736-2016-п ) від 19.10.2016 }

Відповідно до Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1558
( 1558-2003-п ) від 02.10.2003 )
2. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29
( Положення про порядок і механізм формування та опублікування
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю втратило
чинність на підставі Постанови КМ N 1558 ( 1558-2003-п ) від
02.10.2003 )

( Положення про порядок надання, переоформлення, зупинення дії
або скасування дозволу на провадження діяльності, пов'язаної
з державною таємницею втратило чинність на підставі
Постанови КМ N 1558 ( 1558-2003-п ) від 02.10.2003 )

( Положення про порядок надання, переоформлення та скасування
громадянам допуску до державної таємниці втратило чинність
на підставі Постанови КМ N 1558 ( 1558-2003-п ) від
02.10.2003 )

{ З пункту 1 змін,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України,
затверджених цією постановою,
знято позначку "Не для друку"
Розпорядженням КМ N 1632-р
( 1632-2010-р ) від 04.08.2010 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1601
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про види, розміри і порядок надання
компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ
до державної таємниці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 15 червня 1994 р. N 414 ( 414-94-п ):
1) у пункті 1 слова "державних органів, підприємств, установ
і організацій, а також військовослужбовцям та особам рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ" замінити словами
"органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів
прокуратури, інших органів державної влади, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій";
2) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Персональний склад осіб, які працюють в умовах режимних
обмежень, та розмір надбавки визначаються керівником відповідного
органу законодавчої, виконавчої та судової влади, органу
прокуратури, інших органів державної влади, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації, де працюють ці особи.
Надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) виплачується
лише за наявності дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, наданого відповідно до законодавства про
державну таємницю".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1000
( 1000-2006-п ) від 19.07.2006 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 736
( 736-2016-п ) від 19.10.2016 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1601
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р.
N 278 ( 278-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок і
механізм формування та опублікування Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 211).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 1994 р.
N 426 ( 426-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок і умови
надання органам державної виконавчої влади, підприємствам,
установам і організаціям дозволу на здійснення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею, та про особливий режим цієї
діяльності".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р.
N 878 ( 878-96-п ) "Про затвердження Положення про порядок
надання, скасування та переоформлення допуску громадян України до
державної таємниці".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 607 ( 607-97-п ) "Про внесення змін до пункту 38 Положення про
порядок надання, скасування та переоформлення допуску громадян
України до державної таємниці" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 26, с. 25).
5. Пункт 8 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 18 жовтня 1999 р. N 1919 ( 1919-99-п ) "Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 42, ст. 2096).вгору