Документ 1600-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.04.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Королівства Швеції про співробітництво
в галузі ядерної безпеки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст.189 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства
Швеції про співробітництво в галузі ядерної безпеки, підписану в
м. Стокгольмі 23 березня 1999 року ( 752_005 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1600-IIIвгору