Документ 160-89-п, поточна редакція — Прийняття від 14.06.1989

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 14 червня 1989 р. N 160
Київ
Про зміну і визнання такими, що втратили чинність,
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
з питань кооперації

У зв'язку з Законом СРСР "Про кооперацію в СРСР"
( v8998400-88 ) і відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 13 січня 1989 р. N 27 Центральний Комітет Компартії
України і Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити зміни, що вносяться до постанов ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань кооперації
згідно з переліком, що додається.
3. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 13 січня 1989 р. N 27 "Про зміну та визнання
такими, що втратили чинність, постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР з питань кооперації" (ЗП СРСР, 1989 р., N 9, ст. 27):
а) затвердили зміни, що вносяться до постанов ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР (додаються);
б) визнали такими, що втратили чинність, постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР згідно з переліком, що додається.

Секретар Центрального
Комітету Компартії України В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Голова
Ради Міністрів Української РСР В.МАСОЛ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР
від 14 червня 1989 р. N 160
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР з питань кооперації

1. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 грудня 1985 р. N 429 ( 429-85-п ) "Про дальше вдосконалення
управління агропромисловим комплексом Української РСР" (ЗП УРСР,
1986 р., N 2, ст. 5):
а) у пункті 6:
в абзаці першому виключити слова: "а також колгоспи";
в абзаці другому після слів: "Держагропрому УРСР" включити
слова: "колгоспами та іншими сільськогосподарськими кооперативами
(із збереженням функцій і прав, передбачених їх статутами)";
б) абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:
"Плани економічного і соціального розвитку розробляються в
установленому порядку знизу - в колгоспах і радгоспах,
підприємствах і організаціях".
2. В останньому абзаці Заходів, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР від 18 січня 1988 р. N 13 ( 13-88-п ) "Про заходи
по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 18 грудня 1987 р. N 1428 "Про переведення підприємств і
організацій системи Держагропрому СРСР на повний господарський
розрахунок і самофінансування" виключити слова: "в тому числі на
кооперативній основі".
3. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
1 березня 1988 р. N 59 ( 59-88-п ) "Про організацію виконання в
республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого
1988 р. N 197 "Про заходи щодо прискорення розвитку
індивідуального житлового будівництва" (ЗП УРСР, 1988 р., N 4, ст.
15):
а) в абзаці другому пункту 5 виключити слова: "при
підприємствах, організаціях, установах, виконкомах місцевих Рад
народних депутатів";
б) у підпункті 1 пункту 8 виключити слова: "проектним
кооперативам або";
в) у пункті 9 Робочого плану, затвердженого постановою,
виключити друге речення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР
від 14 червня 1989 р. N 160
ПЕРЕЛІК
постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
з питань кооперації, що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 21 червня
1935 р. N 721 "Про збільшення виробництва спортивного інвентаря
для забезпечення літньої фізкультурної роботи".
2. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 8 грудня 1935 р.
N 1673 "Про реалізацію постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про роботу
споживчої кооперації на селі" по Київській, Дніпропетровській,
Вінницькій, Чернігівській, Харківській, Одеській, Донецькій
областях та АМСРР".
3. Постанова ЦК КП(б)У і Раднаркому УРСР від 21 квітня
1936 р. N 480 "Про усунення хиб у роботі споживчої кооперації
України".
4. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 5 березня
1939 р. N 216 "Про покращання роботи споживчої кооперації
України".
5. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 19 червня
1939 р. N 600 "Про поліпшення луків і пасовищ у колгоспах УРСР"
(ЗП УРСР, 1939 р., N 21, ст. 95).
6. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 8 грудня 1939 р.
N 1618 "Про кооперативні організації західних областей УРСР".
7. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 27 серпня
1940 р. N 1171 "Про кооперативні організації в Акерманській та
Чернівецькій областях УРСР" (ЗП УРСР, 1940 р., N 24, ст. 163).
8. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 24 червня
1941 р. N 1020 "Про план заготівель і використання дикоростучих
плодоягід, грибів, жолудів і меду врожаю 1941 року".
9. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 8 лютого 1944 р.
N 46 "Про відновлення і розвиток художніх промислів на Україні".
10. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 26 вересня
1944 р. N 1269 "Про заходи по збільшенню виробництва товарів
широкого вжитку державною і промкооперативною промисловістю міста
Києва".
11. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 11 червня
1945 р. N 894 "Про утворення Київської міської Ради промислової
кооперації".
12. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 19 червня
1945 р. N 973 "Про поліпшення якості товарів широкого вжитку, що
виробляються харчовою, м'ясомолочною, легкою та місцевою
промисловістю, промисловою кооперацією і кооперацією інвалідів"
(ЗП УРСР, 1945 р., N 8, ст. 68) в частині товарів широкого вжитку,
що виробляються промисловою кооперацією і кооперацією інвалідів.
13. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 27 квітня
1946 р. N 769 "Про заходи по поліпшенню обслуговування і
кооперування сільського населення споживчою кооперацією
Української РСР".
14. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 26 червня
1948 р. N 1242 "Про розвиток зрошення в південних областях
Української РСР".
15. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від
22 липня 1948 р. N 1450 "Про заходи по дальшому розвитку сільської
електрифікації Української РСР у 1948 році".
16. Пункт 17, підпункт "в" пункту 33, пункти 36, 46, 57, 61,
63-65, 71, 76, 84 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від
20 січня 1949 р. N 76 "Про єдиний план заліснювальних робіт по
створенню захисних лісонасаджень, про впровадження травопільних
сівозмін, будівництво ставків і водойм для забезпечення високих і
сталих урожаїв у степових і лісостепових районах Української РСР",
а також пункти 28, 34, 54 і 56 цієї постанови в частині колгоспів.
17. Пункти 5 і 8 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У
від 3 жовтня 1949 р. N 2856 "Про організацію відгодівлі, нагулу і
дорощування худоби в Українській РСР у 1949-1951 роках".
18. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 14 липня
1950 р. N 2100 "Про укрупнення дрібних колгоспів" (ЗП УРСР,
1950 р., N 14, ст. 38).
19. Пункт 2, абзац другий підпункту "в" і підпункт "д" пункту
3 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 26 липня 1950 р.
N 2284 "Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів Союзу РСР
і ЦК ВКП(б) від 9 липня 1950 року N 2931 "Про завдання партійних і
радянських організацій по дальшому зміцненню складу голів і інших
керівних працівників колгоспів".
20. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 14 серпня
1950 р. N 2474 "Про проведення збирання цукрового буряку".
21. Абзац другий пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР і
ЦК КП(б)У від 16 травня 1952 р. N 1426 "Про збільшення ресурсів
м'яса у 1952 році".
22. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії
України від 1 червня 1954 р. N 732 "Про заходи по дальшому
розвитку і завершенню радіофікації сільської місцевості".
23. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
17 серпня 1955 р. N 1017 "Про поширення постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 25 березня 1955 року N 577 в частині грошової
доплати за рахунок держави і надання пільг на голів економічно
слабких колгоспів Української РСР" в частині поширення чинності
пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 25 березня
1955 р. N 577.
24. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
5 вересня 1955 р. N 1075 "Про постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 20 серпня 1955 року "Про заходи по дальшому поліпшенню
агрономічного і зоотехнічного обслужування колгоспів" (ЗП УРСР,
1955 р., N 17-18, ст. 93).
25. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
21 серпня 1956 р. N 993 "Про приймання зерна підвищеної вологості,
що здається в рахунок хлібозаготівель, та про відповідальність за
його збереження".
26. Пункти 7, 12 і 14 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 24 березня 1959 р. N 435 "Про заходи по
дальшому зміцненню риболовецьких колгоспів і реорганізації
моторно-риболовних станцій в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1959 р.,
N 3, ст. 19).
27. Пункти 12 і 13 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 10 листопада 1959 р. N 1731 "Про заходи по
поліпшенню переробки худоби і птиці в Українській РСР".
28. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 19 липня 1960 р. N 1180 "Про заходи по поліпшенню
впровадження в народне господарство винаходів і
раціоналізаторських пропозицій" (ЗП УРСР, 1960 р., N 7, ст. 101).
29. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
15 лютого 1961 р. N 134 "Про заходи по дальшому зміцненню
економіки і фінансового стану колгоспів" (ЗП УРСР, 1961 р., N 2,
ст. 11).
30. Пункти 1 і 2 вступної частини і пункт 2 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 16 лютого 1961 р.
N 135 "Про відповідальність за забезпечення колгоспів і радгоспів
насінням" (ЗП УРСР, 1961 р., N 2, ст. 12).
31. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 20 квітня 1962 р. N 454 "Про стан підготовки та видання
підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх шкіл
Української РСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 4, ст. 58).
32. Пункт 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 4 травня 1962 р. N 498 "Про підвищення ролі агрономів,
зоотехніків та інших спеціалістів сільського господарства в
розвитку колгоспного і радгоспного виробництва Української РСР"
(ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 67).
33. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 липня 1962 р. N 769 "Про індивідуальне і кооперативне житлове
будівництво" (ЗП УРСР, 1962 р., N 7, ст. 93).
34. Пункт 21 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 28 серпня 1962 р. N 986 "Про розвиток виробництва
мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин з
1963-1965 роках і поставку їх сільському господарству" в частині
колгоспів.
35. Абзаци 13-18 вступної частини і пункт 7 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1963 р.
N 1148 "Про заходи по поліпшенню діяльності Міністерства
сільського господарства УРСР і науково-дослідних установ
республіки".
36. Пункт 13 і абзац третій пункту 14 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 21 грудня 1963 р. N 1374 "Про
заходи по збільшенню виробництва і закупок цукрових буряків у
колгоспах і радгоспах Української РСР" (ЗП УРСР, 1963 р., N 12,
ст. 136).
37. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 липня 1964 р. N 793 "Про заходи по розширенню і поліпшенню
підготовки спеціалістів по хімізації сільського господарства і
зрошуваному землеробству в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1964 р.,
N 7, ст. 82).
38. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
2 квітня 1965 р. N 345 "Про розширення виробничої діяльності
об'єднань "Сільгосптехніка" (ЗП УРСР, 1965 р., N 4, ст. 38).
39. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
4 березня 1966 р. N 204 "Про часткову зміну пункту 5 постанови
ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 2 квітня 1965 року N 345
"Про розширення виробничої діяльності об'єднань "Сільгосптехніка"
(ЗП УРСР, 1966 р., N 3, ст. 29).
40. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
30 червня 1966 р. N 519 "Про підвищення матеріальної
заінтересованості колгоспників у розвитку громадського
виробництва" (ЗП УРСР, 1966 р., N 6, ст. 67).
41. Абзац другий пункту 17 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 9 червня 1967 р. N 382 "Про готовність
колгоспів і радгоспів та заходи по забезпеченню збирання врожаю і
заготівель сільськогосподарських продуктів в Українській РСР у
1967 році" в частині колгоспів.
42. Підпункт "в" пункту 4 і пункт 5 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1970 р. N 83 "Про
збільшення виробництва і державних закупок свинини і м'яса птиці в
1970 році" в частині колгоспів.
43. Пункт 10 і підпункт 1 пункту 15 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1970 р. N 538 "Про
заходи по збільшенню виробництва і поліпшенню якості кормів" в
частині колгоспів.
44. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
20 листопада 1970 р. N 587 "Про рекомендації по організації і
оплаті праці та внутрігосподарському розрахунку в колгоспах
Української РСР".
45. Постанова ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР від
6 липня 1971 р. N 315 "Про додаткові заходи по забезпеченню
тваринництва Української РСР кормами на 1971-1975 роки".
46. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 червня 1972 р. N 315 "Про заходи по дальшому
збільшенню виробництва і закупок цукрових буряків з
1972-1975 роках і розвитку виробничих потужностей цукрової
промисловості".
47. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
12 жовтня 1976 р. N 492 "Про збільшення виробництва і додаткові
закупки худоби і птиці, молока і яєць в 1977-1980 роках".
48. Абзац перший пункту 5 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 25 жовтня 1977 р. N 542 "Про заходи по
підвищенню ефективності використання сільськогосподарської
техніки, поліпшенню її збереження, забезпеченню колгоспів і
радгоспів кадрами механізаторів і закріпленню їх у сільському
господарстві" в частині колгоспів.
49. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 22 листопада 1977 р. N 575 "Про додаткові заходи по
стимулюванню переходу спеціалістів сільського господарства на
роботу як керівників відділень, бригад, ферм та інших підрозділів
середньої ланки виробництва в колгоспах і радгоспах" у частині
колгоспів.
50. Пункт 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 4 серпня 1978 р. N 388 "Про додаткові заходи по
поліпшенню селекції і насінництва кукурудзи".
51. Пункт 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77 "Про заходи по дальшому поліпшенню
підготовки кваліфікованих кадрів і закріпленню їх у будівництві".
52. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 26 лютого 1980 р. N 125 "Про заходи по поліпшенню
використання знежиреного молока, маслянки і молочної сироватки" в
частині колгоспів.
53. Абзац другий пункту 5 і абзац третій підпункту 3 пункту
16 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
15 липня 1980 р. N 425 "Про заходи по поліпшенню експлуатації
меліоративних систем в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1980 р., N 8,
ст. 64), а також абзац перший пункту 5 цієї постанови в частині
колгоспів.
54. Абзац четвертий пункту 1, пункт 7 і підпункт 4 пункту 10
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 травня
1981 р. N 276 "Про додаткові заходи по стимулюванню виробництва і
закупок зерна гречки, проса і квасолі" в частині колгоспів.
55. Підпункт "б" пункту 11 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р. N 290 "Про заходи по
дальшому поліпшенню проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР,
1981 р., N 6, ст. 43) в частині кооперативних організацій.
56. Пункт 4 і абзац другий підпункту 3 пункту 8 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1982 р.
N 309 "Про дальше зміцнення колгоспів і радгоспів керівними
кадрами і спеціалістами, підвищення їх ролі і відповідальності в
розвитку сільськогосподарського виробництва" (ЗП УРСР, 1982 р.,
N 8, ст. 68).
57. Пункт 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 20 грудня 1983 р. N 514 "Про заходи по виконанню
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 вересня 1983 р. "Про
поліпшення використання трудових ресурсів у сільській місцевості
на основі більш широкого розвитку підсобних виробництв і промислів
у сільському господарстві" в частині колгоспів.
58. Абзац другий пункту 1 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. N 363 "Про дальший
розвиток підсобних сільських господарств підприємств, організацій
і установ" (ЗП УРСР, 1987 р., N 12, ст. 77) в частині колгоспів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 13 січня 1989 р. N 27
ЗМІНИ
що вносяться до постанов ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР з питань кооперації
(Витяг)
1. В абзаці четвертому пункту 6 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 5 травня 1978 р. N 494 "Про заходи по дальшому
вдосконаленню племінної справи в тваринництві" (абзац четвертий
підпункту 2 пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 4 серпня 1978 р. N 395) слова: "у виконання
плану продажу худоби і птиці державі з розрахунку кілограм за
кілограм" замінити словами: "у загальний обсяг продажу худоби
державі".
2. В абзаці другому пункту 12 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 12 квітня 1984 р. N 316 "Про заходи по
вдосконаленню підготовки, підвищенню кваліфікації педагогічних
кадрів системи освіти і професійно-технічної освіти та поліпшенню
умов їх праці і побуту" (підпункт 10 пункту 14 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня 1984 р.
N 283 - ЗП УРСР, 1984 р., N 9, ст. 52) слова: "у рахунок плану
закупок державою" замінити словами: "у рахунок загального обсягу
продажу державі".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 13 січня 1989 р. N 27
ПЕРЕЛІК
постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з
питань кооперації, що втратили чинність
(Витяг)
1. Пункти 1, 3-6 постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС від
3 травня 1957 р. N 495 "Про порядок передачі колгоспного майна при
перетворенні колгоспів у радгоспи", а також пункти 1-3, 5-18
Положення, затвердженого цією постановою (пункти 1, 3-6 вступної
частини постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від
9 травня 1957 р. N 450 - ЗП УРСР, 1957 р., N 9, ст. 96, а також
пункти: 1-3, 5-18 Положення, доданого до цієї постанови).
2. Абзац шостий пункту 28 постанови ЦК КПРС і Рада Міністрів
СРСР від 23 січня 1975 р. N 78 "Про збільшення виробництва і
закупок льону-довгунця, поліпшення його якості і про розвиток
промисловості по первинній переробці льону" (абзац шостий
підпункту 6 пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 8 квітня 1975 р. N 178).
3. Абзац другий підпункту "в" пункту 6 постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від 22 січня 1981 р. N 235 "Про заходи по
посиленню державної допомоги сім'ям, які мають дітей" - ЗП СРСР,
1981 р., N 13, ст. 75 (абзац другий підпункту "б" пункту 6
вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 14 квітня 1981 р. N 186 - ЗП УРСР, 1981 р., N 7, ст. 50)
в частині колгоспів.
4. Абзац другий пункту 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 15 жовтня 1981 р. N 1008 "Про додаткові заходи по
підвищенню ефективності використання меліорованих земель та
збільшенню виробництва зерна кукурудзи і кормів на цих землях"
(абзац другий підпункту 1 пункту 9 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1981 р. N 552).
5. Абзац другий пункту 7 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 24 травня 1982 р. N 435 "Про заходи по посиленню
матеріальної заінтересованості працівників сільського господарства
в збільшенні виробництва продукції і підвищенні її якості" - ЗП
СРСР, 1982 р., N 17, ст. 91 (абзац другий пункту 6 вступної
частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
3 червня 1982 р. N 308 - ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 67).
6. Підпункт "б" пункту 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 9 січня 1986 р. N 40 "Про заходи по дальшому розвитку
споживчої кооперації" (підпункт 8 "б" пункту 11 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1986 р.
N 22 ( 22-86-п ).вгору