Документ 160-2007-п, дію відновлено, поточна редакція — Відновлення дії від 15.06.2013, підстава - 415-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2007 р. N 160
Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до Правил
оформлення і видачі тимчасового
посвідчення громадянина України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення
громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2003 р. N 1111 ( 1111-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1550), такі зміни:
у пункті 2 слова "одного року" замінити словами "двох років";
у пункті 3 цифру і слово "1 року" замінити цифрою і словом
"2 років";
пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"На зворотний бік тимчасового посвідчення вносяться відомості
про місце проживання особи.".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31вгору