Документ 160-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.10.2006. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до Кодексу
адміністративного судочинства України
щодо початку діяльності апеляційних
адміністративних судів

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.436 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. В абзаці другому пункту 4 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446; 2006 р., N 1, ст. 16) слова і цифри "1 вересня 2006 року" замінити словами і цифрами "1 липня 2007 року".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 20 вересня 2006 року
N 160-Vвгору