Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів
Указ Президента України від 12.01.200216/2002
Документ 16/2002, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо посилення державного захисту
прав споживачів

З метою посилення захисту прав споживачів, забезпечення
ефективного контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів
робіт і послуг п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим органам
виконавчої влади забезпечити пріоритетність реалізації державної
політики у сфері захисту прав споживачів.
2. Установити, що проекти нормативно-правових актів з питань
прав та інтересів споживачів підлягають обов'язковому погодженню з
Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації
України.
3. Кабінету Міністрів України:
1) утворити в місячний строк міжвідомчу раду з питань захисту
прав споживачів на чолі з Віце-прем'єр-міністром України із
включенням до її складу представників органів виконавчої влади,
наукових і громадських організацій;
2) вирішити в тримісячний строк у встановленому порядку
питання щодо створення Українського центру з проблем захисту прав
споживачів;
3) розробити з урахуванням європейського досвіду проект
Програми захисту прав споживачів на 2003-2005 роки та подати його
у третьому кварталі 2002 року на розгляд Президентові України;
4) протягом 2002 року:
ужити в установленому порядку заходів до вдосконалення
правового регулювання здійснення торговельної діяльності,
побутового та інших видів обслуговування;
створити систему оперативного взаємного сповіщення органів
державного контролю та нагляду про виявлені небезпечні, неякісні
та фальсифіковані товари з покладенням на Державний комітет
стандартизації, метрології та сертифікації України здійснення
міжгалузевої координації діяльності з функціонування цієї системи;
5) сприяти створенню в органах місцевого самоврядування
структурних підрозділів з питань захисту прав споживачів.
4. Державному комітету стандартизації, метрології та
сертифікації України:
1) готувати разом із Міністерством охорони здоров'я України,
Антимонопольним комітетом України, Національною комісією
регулювання електроенергетики України, Міністерством аграрної
політики України, Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями щорічну доповідь про стан захисту прав споживачів
в Україні та доводити її до відома органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
2) вжити заходів щодо вдосконалення взаємодії територіальних
органів у справах захисту прав споживачів з іншими органами
державного контролю та нагляду, а також правоохоронними органами
під час проведення заходів, пов'язаних із захистом прав
споживачів;
3) забезпечити разом з органами виконавчої влади систематичне
інформування через засоби масової інформації широких верств
населення України про стан захисту прав споживачів у державі.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 січня 2002 року
N 16/2002вгору