Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа від 13.01.199516
Документ 16-95-п, поточна редакція — Прийняття від 13.01.1995

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 січня 1995 р. N 16
Київ
Про застосування пункту 2 статті 6
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту"

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що відповідно до пункту 2 статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) учасниками бойових дій визнаються працівники,
які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР працювали в державах,
де в цей період велися бойові дії, якщо вони безпосередньо брали
участь у бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності
військ (флоту). Переліки таких держав та періодів бойових дій на
їх території затверджені постановами Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1994 р. N 63 ( 63-94-п ) та від 5 серпня 1994 р.
N530 ( 530-94-п ).
2. Участь громадян, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у
бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності військ (флоту)
визначається комісіями, що створюються у міністерствах і
відомствах, які направляли своїх працівників на роботу в держави,
де в цей період велися бойові дії. Якщо працівників направляли на
роботу міністерства, відомства колишнього Союзу РСР, а також
Української РСР, що згодом були ліквідовані або реорганізовані,
комісії створюються у міністерствах, відомствах України, у віданні
яких перебувають чи перебували підприємства, установи та
організації, з яких відряджалися зазначені працівники.
Затвердити Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів
про визначення учасників бойових дій, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 1995 р. N 16

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду матеріалів про
визначення учасників бойових дій
1. Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення
учасників бойових дій (далі - Комісія) створюється у міністерстві
та відомстві для розгляду заяв громадян, які працювали на
підприємствах, в установах та організаціях відповідних міністерств
і відомств і були направлені ними на роботу за рішенням Уряду
колишнього Союзу РСР в держави, де в цей період велися бойові
дії.
2. До складу Комісії входять: перший заступник Міністра,
керівника відомства (голова Комісії), представники кадрових,
юридичних та фінансових служб. У разі потреби до складу Комісії
включаються керівники інших структурних підрозділів міністерства,
відомства.
Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністра,
керівника відомства.
3. Комісія зобов'язана:
приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх
учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );
реєструвати заяви у спеціальній книзі обліку;
інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату
засідання Комісії. Якщо виникає потреба у додаткових документах,
що підтверджують статус заявника, Комісія робить запит до
відповідних архівних установ, про що повідомляє заявника;
розглядати заяви громадян, що надійшли до Комісії, у
тримісячний термін;
видавати довідки за зразком згідно з додатком.
4. Матеріали, які подаються на розгляд Комісії, готують
управління (відділи) кадрів відповідних міністерств і відомств.
5. Рішення Комісії вважається правомочним тоді, коли за
нього проголосувало не менше половини її членів.
6. Рішення з усіх розглянутих Комісією питань заносяться до
протоколу.
7. Протоколи з рішеннями Комісії і підтверджуючі документи
щорічно здаються до Центрального державного архіву вищих органів
влади і управління з терміном зберігання 50 років.
8. Комісії взяти до відома, що згідно із статтею 7 Угоди про
правонаступництво стосовно державних архівів колишнього Союзу РСР
( 997_704 ) (6 липня 1992 р., м. Москва) держави-учасниці
Співдружності Незалежних Держав визнають юридичну силу архівних
довідок, виданих державними архівними установами інших
держав-учасниць Співдружності.

Штамп Додаток
міністерства чи відомства до Положення про Комісію з питань
розгляду матеріалів про
визначення
учасників бойових дій
ДОВІДКА
Видана гр. _________________________________________________ про те, що він (вона) дійсно за рішенням Уряду колишнього
СРСР працював (працювала) в період з ___________ по _______________ в _____________________________________________і:
а) безпосередньо брав (брала) участь у бойових діях;
б) забезпечував (забезпечувала) бойову діяльність військ (флоту)
(непотрібне викреслити).
Підстава: ___________________________________________________ (архівні документи, рішення комісії, протокол N і дата). Ця довідка є підставою для видачі посвідчення учасника
бойових дій.
Міністр, керівник відомства Підпис

Начальник управління (відділу) кадрів Підпис
м.п.вгору