Документ 16-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2016, підстава - 301-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. № 16
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 868 від 19.09.2012
№ 706 від 04.09.2013}

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. № 16

ПОРЯДОК
зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Цей Порядок визначає механізм зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - декларація) осіб, зазначених у пункті 1 та підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, та відомостей щодо відкриття такими особами валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі - валютний рахунок).

2. Декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в особових справах осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

Декларації, подані особами у разі призначення або обрання їх на посади, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування разом з іншими документами щодо проведення спеціальної перевірки стосовно таких осіб.

3. Відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 706 від 04.09.2013}

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, відповідні юридичні особи публічного права ведуть облік запитів щодо надання відомостей, зазначених у деклараціях, із зазначенням одержувача відомостей, реквізитів та змісту запиту, структурного підрозділу, що відповідає за надання відомостей, та відмітки про їх надання.

5. Особи, зазначені в пункті 1 цього Порядку, а також члени їх сімей повідомляють органам доходів і зборів про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Міндоходів.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 706 від 04.09.2013}

6. Відомості про відкриття валютного рахунка зберігаються в органах доходів і зборів, до яких вони подані, та використовуються під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та в інших випадках, установлених законом. Такі відомості можуть бути надані з дотриманням установлених законом вимог спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, судам у разі надходження відповідного запиту.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 706 від 04.09.2013}

7. Міндоходів веде:

електронний реєстр повідомлень про відкриття валютних рахунків;

облік запитів щодо відкриття валютного рахунка в порядку, встановленому Мінфіном.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 706 від 04.09.2013}вгору