Про перейменування міста Нестеров та Нестеровського району Львівської області
Постанова Президії Верховної Ради України від 21.09.19911597-XII
Документ 1597-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування міста Нестеров та
Нестеровського району Львівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 700 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання Львівської обласної Ради народних
депутатів про перейменування міста Нестеров на місто Жовква і
Нестеровського району на Жовківський район.
2. Внести питання про перейменування міста Нестеров та
Нестеровського району Львівської області на розгляд Верховної Ради
України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 вересня 1991 року
N 1597-XIIвгору