Документ 1593-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.09.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Ясенівка Золочівського району
Львівської області колишнього найменування Якторів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст. 699 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Ясенівка Золочівського району Львівської
області колишнє найменування Якторів.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 вересня 1991 року
N 1593-XIIвгору